Onderwijsaanbod

Allround-/reboundvoorziening

Rebound

 

De reboundvoorziening is een tijdelijke opvang voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of problemen op het gebied van gedrag en structuur. Begeleiding in de integratiegroep is niet voldoende voor deze leerlingen.

 

Ook worden leerlingen in de reboundvoorziening opgevangen als er sprake is van een acuut probleem dat mogelijk te maken heeft met veiligheid. Een leerling wordt weer teruggeplaatst onder begeleiding en zal nog een tijdje nazorg krijgen vanuit de reboundvoorziening.

Allround

 

Op het Calvijn College worden ook leerlingen opgevangen die in het verleden verwezen moesten worden naar het voortgezet speciaal onderwijs. Dit gebeurt in de allroundvoorziening.  

 

Hier doorlopen leerlingen met ernstige gedragsproblematiek of sociaal-emotionele problematiek een individueel onderwijs- en begeleidingsprogramma. Alleen leerlingen bij wie de integratiegroep of een reboundtraject onvoldoende ondersteuning biedt, komen hiervoor in aanmerking. De mogelijkheid om te integreren in een reguliere klas blijft bestaan, maar de focus ligt op de zorgbehoefte van de leerling en uiteindelijk op een passende plaats in de maatschappij.


Krabbendijke

De rebound-/allroundvoorziening (ARR) is gesitueerd op twee locaties in Krabbendijke. De voorzieningen zijn toegankelijk voor leerlingen van alle locaties. Voor leerlingen uit de bovenbouw havo/atheneum is er nog geen allroundvoorziening, maar op de locatie Goes Klein Frankrijk wordt in een zeer kleine groep soortgelijke ondersteuning geboden.

 

Aanmelden en contact

  • U bent van harte welkom op de oriëntatiemiddag over stream 4, pro en rebound/allround.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 

Download: