Onze locatie focust op het ontwikkelen van zelfstandigheid en op eigen verantwoordelijkheid van de leerling in het leerproces. We vinden het op school belangrijk dat leerlingen talenten en interesses verder kunnen ontwikkelen. Dit kan in de les, maar ook daarbuiten. Daarom bieden wij nog extra activiteiten/workshops aan, die leerlingen na schooltijd kunnen volgen. Dit noemen we excelleren. We leveren maatwerk in uitdaging.

De docent staat dicht bij de leerling op onze school. We investeren in een ontspannen sfeer. Typerend voor de cultuur: positief, denken in kansen en mogelijkheden, creatief en vernieuwend, open en direct, dicht bij elkaar.

Onze kernwaarden zijn: eerlijk, betrouwbaar en aanspreekbaar. Dit krijgt uiting in de locatiespecifieke schoolregels en de schoolbrede regels in de schoolgids.