Werken bij

Werken op het Calvijn

Hoe is het om op het Calvijn College te werken?

 

Personeelsleden vertellen erover

 

Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Typisch Calvijn College is een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere christelijke identiteit. Het uit zich in een sterk accent op persoonlijke vorming en maatwerk in uitdaging en ondersteuning.

Niet alleen de bloei van talent, maar juist ook de ziel van de leerling weegt. Ons onderwijs is gericht op een toekomst als christen in de maatschappij. Daarbij zijn docenten en medewerkers voor leerlingen belangrijke identificatiefiguren. 

 

Personeelsleden krijgen ruimte om ideeën aan te dragen en ontwikkelingen in gang te zetten. Het Calvijn College is een lerende organisatie. Personeel wordt gestimuleerd tot scholing, het werken met een ontwikkelplan, en het delen van kennis. Personeel én partners, zoals ouders, kerken en maatschappelijke partijen, worden betrokken bij de invulling van beleid. Hier leren we sámen.

 

Zie ook: