Werken bij

Werken op het Calvijn

Hoe is het om op het Calvijn College te werken?

 

Personeelsleden vertellen erover

 

Er is sprake van een hartelijke betrokkenheid op het welzijn van de leerling. Niet alleen de bloei van talent, maar juist ook de ziel van de leerling weegt.

 

Personeelsleden krijgen ruimte om ideeën aan te dragen en ontwikkelingen in gang te zetten. Het Calvijn College is een lerende organisatie. Personeel wordt gestimuleerd tot scholing, het werken met een ontwikkelplan, en het delen van kennis. Personeel én partners, zoals ouders, kerken en maatschappelijke partijen, worden betrokken bij de invulling van beleid. Hier leren we sámen.

 

Zie ook: