Werken bij

Werken op het Calvijn

Hoe is het om op het Calvijn College te werken?

 

Personeelsleden vertellen erover

 

Opvallend is de gedrevenheid en hoge inzet waarmee personeelsleden werken aan de opleiding en vorming van leerlingen. Ze doen dit werk vanuit hun hart, voelen zich persoonlijk betrokken op het welzijn van de leerling en stellen zich dan ook hartelijk op. 

 

De cultuur kenmerkt zich door vertrouwen en verantwoordelijkheid. Personeelsleden krijgen ruimte om ideeën aan te dragen en ontwikkelingen in gang te zetten. Reflecteren en verantwoorden is hierbij voor iedereen vanzelfsprekend.

 

Het Calvijn College is een lerende organisatie. Personeel wordt gestimuleerd tot scholing, het werken met een ontwikkelplan, en het delen van kennis. Personeel én partners, zoals ouders, kerken en maatschappelijke partijen, worden betrokken bij de invulling van beleid. Hier leren we sámen.

 

Zie ook: