Leren in de school

Personeel wordt gestimuleerd tot scholing, het werken met een ontwikkelplan en het delen van kennis. Personeel én partners, zoals ouders, kerken en maatschappelijke partijen, zijn betrokken bij de invulling van beleid.

 

Onderzoek in en buiten de school

Docenten voeren praktijkgericht onderzoek uit in het kader van een (master)studie in hun eigen lespraktijk. Daarnaast participeren we in de kenniskring van het lectoraat Motiverende Leeromgevingen. Samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio doen we praktijkgericht onderzoek naar relevante vragen en ontwikkelpunten in onze scholen. 

Onderzoeksmatig werken gebeurt ook door inzichten uit onderwijskundig onderzoek toepassen in of vertalen naar de context van het Calvijn College en de eigen lespraktijk. Deze verbinding tussen kennis uit onderzoek en de praktijk van de school wordt op diverse manieren gelegd en gestimuleerd door een afdeling onderwijs, professionalisering en onderzoek.