Werken bij

Orthopedagoog

Locatie Goes Klein Frankrijk | 1,0 fte | per schooljaar 2020-2021

Met ingang van schooljaar 2020-2021 zijn wij op zoek naar een orthopedagoog (1,0 fte).  Het betreft vervanging vanwege zwangerschapsverlof voor een periode van zes maanden.

Functie

De orthopedagoog is aan één of meerdere locaties van het Calvijn College verbonden en is lid van het zorgadviesteam (ZAT). Hij/zij adviseert docenten, leerlingenbegeleiders, vertrouwenspersonen, zorgcoördinatoren en ouders over opvoedkundige problematiek en gedragsproblematiek. Hij/zij verricht coachende en diagnosticerende werkzaamheden en draagt zorg voor individuele behandeling van leerlingen.

De samenwerking met beide andere orthopedagogen krijgt gestalte door structurele overleg- en intervisiemomenten. De orthopedagogen dragen bij aan ontwikkelingen op het terrein van de leerlingenzorg binnen het Calvijn College.

Profiel 

Wij verwachten iemand met:

  • een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek met een registratie bij het NVO;
  • een aantekening voor diagnostiek is een pré;
  • sterke gerichtheid op ontwikkeling van de leerling en de (school)context;
  • een nauwkeurige en betrouwbare manier van werken;
  • goede communicatieve vaardigheden;
  • een flexibele instelling.

Werken op het Calvijn

Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Typisch Calvijn College is een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere christelijke identiteit. Het uit zich in een sterk accent op persoonlijke vorming en maatwerk in uitdaging en ondersteuning. We zijn hartelijk betrokken op het welzijn van de leerling. Niet alleen de bloei van talent, maar juist ook de ziel van de leerling weegt. Ons onderwijs is gericht op een toekomst als christen in de maatschappij. Daarbij zijn docenten en medewerkers voor leerlingen belangrijke identificatiefiguren.

Meer informatie en videoquotes van personeelsleden: Werken op het Calvijn.

Meer informatie

Voor informatie kun je contact opnemen met mw. A. Markus-Vlot, Orthopedagoog Generalist (NVO), via telefoon (06) 22 44 85 52  of e-mail.

Solliciteren

Sollicitaties, voorzien van een kerkelijke en zakelijke referentie, kun je richten aan het college van bestuur, Postbus 362, 4460 AT Goes. Je sollicitatiebrief met CV kun je per e-mail indienen. Sollicitanten dienen de grondslag van de school te onderschrijven en kerkelijk meelevend te zijn binnen één van de in de raad van toezicht vertegenwoordigde kerkgenootschappen.

Meer informatie over solliciteren.


‘Geweldig om iets voor leerlingen te betekenen’ VIDEO | docent Duits en zorgcoördinator, Middelburg Kijk verder

Kijk ook eens op endanbenjeleraar.nl en lesgeveninzeeland.nl

Contact opnemen met p&o

  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. M. Bremmer-Bout, stafmedewerker personeel & organisatie. Bel tijdens kantooruren naar (0113) 21 10 20 of stuur een e-mail.
  • Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. En voor alle data geldt: D.V.

Ik wil op de hoogte gehouden worden van vacatures