Werken bij

docenten Nederlands

Locaties Goes Klein Frankrijk, Krabbendijke Appelstraat, Krabbendijke Kerkpolder en Tholen | 0,4-1,0 fte | zo spoedig mogelijk

 

Voor de locaties Goes Klein Frankrijk, Krabbendijke Appelstraat, Krabbendijke Kerkpolder en Tholen zoeken wij tweedegraads docenten Nederlands.

  • Locatie Goes Klein Frankrijk: 0,4-1,0 fte
  • Locatie Krabbendijke Appelstraat: 0,4-1,0 fte (per schooljaar 2023-2024)
  • Locatie Krabbendijke Kerkpolder: 0,6-1,0 fte 
  • Locatie Tholen: 0,4 fte (vervanging t/m juli 2023)

 

Het vak

Wie leerlingen laat groeien in hun taalvaardigheid en liefde bijbrengt voor onze mooie taal, geeft de leerling een geschenk voor het leven. Een goede taalvaardigheid biedt leerlingen namelijk kansen: nu en later. 

Het vak Nederlands geven is zo veel meer dan spellinglesjes geven en grammaticaregels aanleren. Natuurlijk maken die ook deel uit van het curriculum, maar bij het vak Nederlands bieden we leerlingen vooral een rijk taalaanbod: mooie boeken en verhalen, interessante teksten en spannende spreekopdrachten. Waar in de onderbouw een basis wordt gelegd voor alle taalvaardigheden, wordt in de bovenbouw een verdiepingsslag gemaakt. Bijvoorbeeld door debatten te voeren over maatschappelijke thema's, literaire gesprekken te voeren over boeken, te schrijven voor verschillende soorten publiek. 
 

Onze vakgroep wil bijdragen aan een belangrijke competentie voor het leven: een goede taalvaardigheid. Nederlands is een cruciaal vak: taal is immers bij alle vakken van belang en taalvaardige leerlingen hebben meer kansen in het leven. Samen willen we ook bijdragen aan taalplezier: leesplezier aanwakkeren en meedoen aan spannende debatwedstrijden.

‘Samen leren’ maken we concreet. In onze vakgroep zijn we altijd in beweging. We willen dat de taal geen onnodige barrière opwerpt bij het leren, maar juist een poort is naar meer kennis en meer kansen in het leven. Want: de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld (Wittgenstein).

 

Werken op het Calvijn

Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Typisch Calvijn College is een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere christelijke identiteit. Het uit zich in een sterk accent op persoonlijke vorming en maatwerk in uitdaging en ondersteuning. Niet alleen de bloei van talent, maar juist ook de ziel van de leerling weegt. Ons onderwijs is gericht op een toekomst als christen in de maatschappij. Daarbij zijn docenten en medewerkers voor leerlingen belangrijke identificatiefiguren.

Meer informatie en videoquotes van personeelsleden: Werken op het Calvijn.

 

Meer informatie

  • Voor vragen over de vacature op de locatie Klein Frankrijk kun je contact opnemen met G.J. van Appeldoorn, locatiedirecteur: telefoon 06-30 44 63 85 of via e-mail
  • Voor inhoudelijke vragen over de vacature op de locatie Appelstraat kun je contact opnemen met C.J. van Duivendijk, locatiedirecteur: telefoon 06-47 50 82 88 of via e-mail
  • En voor vragen over de vacatures op de locaties Kerkpolder en Tholen kun je contact opnemen met P.M. Kunst, locatiedirecteur: 06-10 89 66 89 of via e-mail.

 

Solliciteren

Sollicitaties, voorzien van een kerkelijke en zakelijke referentie, kun je richten aan het college van bestuur, Postbus 362, 4460 AT Goes. (Met de referenties wordt pas contact opgenomen nadat er een sollicitatiegesprek heeft plaatsgevonden.) Je sollicitatiebrief met CV kun je per e-mail indienen bij M. Bremmer-Bout.


Sollicitanten dienen de grondslag van de school te onderschrijven en kerkelijk meelevend te zijn binnen één van de volgende kerkgenootschappen

Meer informatie over solliciteren.

 

Maak vrijblijvend eens een paar lessen mee en proef de sfeer! We wachten op je telefoontje. Bekijk onze pagina Docent worden. Ook zij-instromers kunnen in veel gevallen meteen aan de slag.

 Kijk ook eens op endanbenjeleraar.nl en lesgeveninzeeland.nl

Contact opnemen met p&o

  • Voor meer informatie kun je contact opnemen met mw. M. Bremmer-Bout, stafmedewerker personeel & organisatie. Bel tijdens kantooruren naar (0113) 21 10 20 of stuur een e-mail.
  • Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. En voor alle data geldt: D.V.

Ik wil op de hoogte gehouden worden van vacatures