Werken bij

Personeelsvisie

Samen staan we voor de uitdaging de waarden van het Calvijn College te verwezenlijken. We willen een veilige en maatschappelijk betrokken school zijn, met gemotiveerde en goed toegeruste leerlingen, en onderwijs dat kwalificeert voor een passend vervolg.

 

Medewerkers krijgen ruimte en verantwoordelijkheid om daar op een eigen manier aan bij te dragen. Maar we hebben ook een aantal gezamenlijke uitgangspunten:

 

We dragen de identiteit van de school

De Bijbel is ons kompas. We stellen de eer van God centraal, zijn betrouwbaar en oprecht. We zijn goede collega’s en oefenen in liefde gezag uit over de leerlingen.

 

We ontplooien onze gaven en talenten

We komen tot ons recht in het werk dat we doen. We kennen onze gaven, talenten en grenzen en grijpen de mogelijkheden aan om ons verder te ontwikkelen.

 

We houden van ons vak

We zijn goed in ons vak en houden het bij. Ons enthousiasme voor ons vak is aanstekelijk voor leerlingen en collega’s. We beschikken over de vereiste bevoegdheden.

 

We zijn betrokken op onze leerlingen

We hebben een goede relatie met de leerlingen en zetten ons in voor hun ontwikkeling. We zijn hun voorbeeldfiguur. Onze diepste wens is dat God in hun harten werkt.

 

We leren van en met elkaar

We leveren onze bijdrage in ons team, onze sectie en andere groepsverbanden. Samen werken we aan kwaliteitsverbeteringen en vernieuwingen. We delen kennis en ervaringen, maken plannen, proberen ze uit en leren ervan.

 

We nemen onze verantwoordelijkheid

We voelen onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de identiteit en kwaliteit van de school. We vragen reacties op ons eigen functioneren en geven feedback aan collega’s. We tonen betrokkenheid op de wereld om ons heen, binnen en buiten de achterban.

 

Deze uitgangspunten stellen eisen aan de cultuur, de personeelsontwikkeling en de structuur van onze school. In onze visie zien deze er als volgt uit:

 

Personeel en cultuur

In de cultuur blijkt het christelijke karakter van de school. Ieder onderschrijft de identiteit en is gemotiveerd haar vorm te geven en uit te dragen. We werken in afhankelijkheid van Gods zegen. We zoeken wijsheid en kracht in gebed, Bijbellezing en bezinning. Daarnaast wordt de cultuur gekenmerkt door actief en onderzoekend leren en diepgaande gesprekken over het onderwijs. We zijn professionals met een stevige basis, maar beseffen dat we nooit uitgeleerd zijn. Dat leren doen we vooral samen en staat in de context van onze missie en visie. We verbinden onze praktijkkennis met kennis uit eigen en extern onderzoek, om betere docenten te worden voor onze leerlingen, onderbouwde beleidskeuzes te maken en de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. De dialoog in de teams leidt tot een doorleefde, gezamenlijke visie op leren en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Leidinggevenden hebben vertrouwen in hun medewerkers. Ze geven richting, professionele ruimte en verantwoordelijkheid en faciliteren, ondersteunen en stimuleren het leren. Opgedane kennis wordt ook ingezet bij andere ontwikkelingen in de school waarvoor ze relevant is.

 

Personeel en ontwikkeling

We zien iedere medewerker als een uniek persoon. We zoeken naar manieren van leren die het beste bij hem aansluiten. Elke collega brengt met zijn leidinggevende de eigen gaven en talenten, ambities en grenzen in beeld. Samen plannen en volgen ze zijn ontwikkeling en loopbaan. Niet alleen de individuele groei, maar ook het leren van en met collega’s wordt gestimuleerd. De leidinggevende organiseert daarvoor mogelijkheden.

 

Personeel en structuur

De structuur van het Calvijn College bevordert het samen leren. We werken in teams en secties, waarin we elkaar kennen, ontmoeten en gezamenlijke doelen hebben. We zijn planmatig bezig met de ontwikkeling van de school en de eenheden daarin. De plannen geven richting en laten ruimte voor eigen invulling en verantwoordelijkheid. Er zijn duidelijke afspraken over de verantwoording. Het financiële kader biedt kansen voor persoonlijke en teamontwikkeling, maar geeft ook de grenzen aan.