Werken bij

Onderzoek in de school

In het voortgezet speelt onderzoek een steeds groter wordende rol. Enerzijds is dat vanwege verantwoording van het gegeven onderwijs. Anderzijds wil de school door eigen onderzoek werken aan de ontwikkeling van onderwijs en personeel. 

Belangrijk is dat de resultaten van deze onderzoeken worden gedeeld, bijvoorbeeld tijdens een schoolbrede bijeenkomst voor personeel.


Op het Calvijn College kunnen collega’s of teams worden begeleid bij onderzoek. Dat geldt ook voor bachelor- en masterstudenten. De Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) schoolt met externe deskundigen docent-onderzoekers. ZAOS coacht ook in onderzoeksvaardigheden.