Werken bij

Onderzoek in de school

In het voortgezet onderwijs speelt onderzoek een steeds groter wordende rol. Enerzijds is dat vanwege verantwoording van het gegeven onderwijs. Anderzijds wordt in de school door eigen onderzoek gewerkt aan de ontwikkeling van onderwijs en personeel. 

Het zelf doen van onderzoek gebeurt allereerst door docenten die in het kader van studie voor een onderwijsbevoegdheid of een masterstudie praktijkgericht onderzoek uitvoeren in de context van hun eigen lespraktijk.

Daarnaast participeert het Calvijn College actief in de kenniskring van het lectoraat Onderwijsexcellentie in het voortgezet onderwijs van de HZ. Samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio doen we praktijkgericht onderzoek naar relevante vragen en ontwikkelpunten in onze scholen.

Ook functioneert binnen een van de locaties van het Calvijn College een onderzoeksgroep van docenten die de schoolleiding of docenten ondersteunen in een onderzoeksmatige aanpak van schoolontwikkelingen. Ook ondersteunen zij docenten die onderzoek doen voor hun studie.

Onderzoeksmatig werken is echter niet alleen het zelf doen van onderzoek, maar ook inzichten uit onderwijskundig onderzoek toepassen in of vertalen naar de eigen lespraktijk. Voor het leggen van de verbinding tussen wetenschappelijke kennis en vragen in de praktijk van de school heeft het Calvijn College een intern onderwijskundig adviseur aangesteld.