Werken bij

Onderzoek in de school

In het voortgezet speelt onderzoek een steeds groter wordende rol. Enerzijds is dat vanwege verantwoording van het gegeven onderwijs. Anderzijds wil de school door eigen onderzoek werken aan de ontwikkeling van onderwijs en personeel. 

Belangrijk is dat de resultaten van deze onderzoeken worden gedeeld, bijvoorbeeld tijdens een schoolbrede bijeenkomst voor personeel, in een teambijeenkomst of met collega’s uit dezelfde sectie.


Op het Calvijn College kunnen collega’s of teams worden begeleid bij onderzoek. Dat geldt ook voor bachelor- en masterstudenten. De Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) schoolt met externe deskundigen docent-onderzoekers. ZAOS coacht ook in onderzoeksvaardigheden.

In het schooljaar 2018-2019 versterken we deze functie door onder leiding van een onderwijskundige research & development (onderzoek & ontwikkeling) individuele onderwijsgevenden, teams of secties te helpen de verbinding te leggen tussen wetenschappelijke kennis en vragen in de praktijk.