Werken bij

Onderzoek in de school

Binnen het voortgezet speelt onderzoek een steeds groter wordende rol. Aan de ene kant om het onderwijs te kunnen verantwoorden. Aan de andere kant om door middel van onderzoek in de school te werken aan ontwikkeling.

Belangrijk is dat de resultaten van deze onderzoeken worden gedeeld. 


Binnen het Calvijn College kunnen collega’s of teams worden begeleid bij onderzoek.

Daarnaast ontvangen bachelor- en masterstudenten begeleiding bij het uitvoeren van onderzoek. De Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) blijft via externe deskundigen de docentonderzoekers scholen en coachen in onderzoeksvaardigheden.

Onderzoeksteam binnen opleidingsschool Calvijn College