Over onze school

Basisondersteuning

Basisondersteuning vindt op de eigen locatie plaats en is voor alle leerlingen met onderwijs- of ondersteuningsvragen. 

 

  • Mentor

De mentor is de eerste contactpersoon als er vragen zijn met betrekking tot het functioneren van uw kind op school. Ook voor leerlingen is de mentor degene bij wie ze terecht kunnen. Een leerling die een specifieke zorgbehoefte heeft die de reguliere mentortaak te boven gaat, kan een zorgmentor toegewezen krijgen. 

 

  • Decaan/loopbaanbegeleider

De decaan of loopbaanbegeleider geeft voorlichting over het vervolgonderwijs en de beroepen die voor leerlingen open staan. Regelmatig organiseren de decanen/loopbaanbegeleiders een voorlichtingsavond voor de ouders. Zij proberen de leerling tot een verantwoorde vakkenpakket- en vervolgschoolkeuze te brengen. Natuurlijk blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een keuze bij de ouders en de leerling.

 

  • Vertrouwensmentor

Op elke locatie zijn docenten aangesteld als vertrouwenmentor. Ouders en leerlingen kunnen bij hen terecht voor een gesprek over zorgen van sociaal-emotionele aard. Zij vormen de link tussen de deskundigen en de vakdocenten/mentoren.

 

  • Extra uitdaging

Op iedere locatie bieden we leerlingen mogelijkheden om te excelleren. Op diverse locaties kunnen de leerlingen meedoen aan plusprojecten. Ook is er de mogelijkheid om (hoog)begaafdheidscoaching te krijgen.

 

  • Faalangsttraining

Leerlingen met faalangst kunnen deelnemen aan groepstrainingen met betrekking tot faalangst. Naast de trainingen in de onderbouw zijn er specifieke trainingen voor examenvrees in de bovenbouw. Deze training start na de eerste toetsperiode.

 

  • Sociale vaardigheidstraining

Onderbouwleerlingen kunnen een groepstraining volgen om de sociale vaardigheden te verbeteren.

 

  • Dyslexie

Voor leerlingen met dyslexie kunnen aanpassingen gelden in de klas, zoals langere tijd voor toetsen, gebruik van de laptop of het minder zwaar mee laten tellen van spelfouten. De dyslexiebegeleider coacht deze leerlingen. Onder bepaalde voorwaarden kan een leerling met dyslexie vrijstelling voor een vak krijgen (dispensatie) of een aangepast programma binnen het vak (compensatie).

 

  • Integratiegroep

Er is een integratiegroep voor leerlingen die de normale lessen volgen, maar niet optimaal binnen de reguliere klas functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen die meer structuur of rust nodig hebben, gedragsproblemen hebben of gebaat zijn bij begeleiding op maat buiten de klas. De leerlingbegeleiders kunnen deze leerlingen individueel of in groepjes begeleiden, en er is de mogelijkheid van pauze-opvang en time-out.

 

  • Ambulante begeleiding

De ambulant begeleider zet zijn expertise in om de leerling zo goed mogelijk van het onderwijs te laten profiteren. Het gaat daarbij om het vinden van een balans tussen de eisen van het onderwijs, de sociale omgeving en maatschappij enerzijds en de mogelijkheden van het kind anderzijds. Er kan sprake zijn van daadwerkelijke begeleiding van de leerling, maar ook van advisering en ondersteuning van de mentor, de vakdocenten of de ouders.

 

Meer informatie