Over onze school

Wie zijn wij?

Wat is nu typisch Calvijn College? Een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere christelijke identiteit. Het uit zich in een sterk accent op persoonlijke vorming en maatwerk in uitdaging en ondersteuning. 

 

Drie karakteristieken:

 

Wij beginnen met het belangrijkste

Het Calvijn College is gericht op je toekomst. We zien het leven in eeuwigheidsperspectief en richten ons dan ook allereerst op waarden. We hechten naast opleiding veel belang aan je persoonlijke vorming. Om je voor te bereiden op het zijn van christen in de maatschappij. Docenten hebben hart voor de leerling.

  • logo: gerichtheid schuin omhoog benadrukt: open en toekomstgericht, C's staan voor: christelijk en Calvijn College

 

Wij bieden wat bij jou past

Het Calvijn College stelt het belang van de leerlingen centraal. Maar alle leerlingen zijn verschillend. Daarom stellen we ons onderwijs zo veel mogelijk af op de individuele gaven en talenten van iedere leerling. Zo proberen we je uit te dagen zonder dat je wordt overvraagd. Er heerst een open, warme en veilige sfeer. Hier kun je je thuis voelen.

 

  • logo: de C's focussen op de stip: persoonsgericht

 

Relatie gaat vóór prestatie


Wij staan naast je en stimuleren je

Kenmerkend voor het Calvijn College is de onderlinge verbondenheid. We zien, waarderen en stimuleren je. Relatie gaat vóór prestatie (daar bloei je van op). Je krijgt eigen verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd hebben we nadrukkelijk oog voor je persoonlijke behoeften. Kom je ergens wat minder makkelijk mee of zit je ergens mee? Je kunt rekenen op ondersteuning en oprechte betrokkenheid. We zijn er met en voor elkaar. Hier leren we sámen. 

  • logo: de C's vallen over elkaar heen: relatiegericht

De slogan onder het logo luidt niet voor niets: Waar we samen leren. 

 

Wat bieden wij?

Het aanbod van de school  kunnen we samenvatten in drie typeringen:
(logo: de drie kleuren staan voor deze drie kerngebieden

  • Helder in identiteit
  • Sterk in kwaliteit
  • Zorg een prioriteit 

Missie, visie en strategie

Wat zijn de missie, visie en strategie van de school? Lees er hier over.

Geschiedenis

Het Calvijn College bestaat bijna 25 jaar. Geinteresseerd in de geschiedenis van de scholengemeenschap? Klik dan hier.