Over onze school

Wie zijn wij?

Wat is nu typisch Calvijn College? Een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere christelijke identiteit. Het uit zich in maatwerk in kwaliteit en zorg. 

 

Drie karakteristieken:

 

Wij beginnen met het belangrijkste

Het Calvijn College is gericht op de toekomst van de leerling. We zien het leven in eeuwigheidsperspectief en richten ons dan ook allereerst op waarden. Docenten hebben hart voor de leerling. Ze investeren naast opleiding in persoonlijke vorming. Om de leerling voor te bereiden op het zijn van christen in de maatschappij.
(logo: gerichtheid schuin omhoog; perspectief)

Wij bieden precies wat bij jóu past

Het Calvijn College stelt de persoon centraal. We stellen scherp op individuele gaven. De persoonlijke aandacht en waardering geeft de leerling zelfvertrouwen. Iedere leerling moet zich thuis kunnen voelen, veilig weten en zichzelf kunnen zijn.
(logo: de C's van identiteit, kwaliteit en zorg focussen op de stip; focus)

Relatie is een kernwoord


Wij staan naast je en stimuleren je

Kenmerkend voor het Calvijn College is de onderlinge verbondenheid. Leerlingen krijgen eigen verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd hebben we oog voor persoonlijke behoeften. Kom je ergens wat minder makkelijk mee of zit je ergens mee? Je kunt rekenen op ondersteuning op maat en oprechte betrokkenheid. We zijn er met en voor elkaar.
(logo: de C's vallen over elkaar heen; verbondenheid)

De slogan onder het logo luidt niet voor niets: Waar we samen leren

Wat bieden wij?

Het aanbod van de school  kunnen we samenvatten in drie typeringen:
(logo: de drie kleuren staan voor deze drie kerngebieden) 

  • Helder in identiteit
  • Sterk in kwaliteit
  • Zorg een prioriteit 

Missie, visie en strategie

Wat zijn de missie, visie en strategie van de school? Lees er hier over.

Geschiedenis

Het Calvijn College bestaat bijna 25 jaar. Geinteresseerd in de geschiedenis van het Calvijn College? Klik dan hier.

hint