Over onze school

Wat bieden wij?

Het Calvijn College wil vanuit overtuiging precies datgene bieden dat de individuele leerling nodig heeft: zicht op de waarde van een leven met God en scherp maatwerk in uitdaging en zorg.

 

Helder in identiteit

Op tal van manieren komt de christelijke identiteit tot uiting. Niet alleen tijdens dagopeningen, godsdienstlessen en themadagen komt het christelijk geloof ter sprake. Op allerlei plaatsen in de school zijn werkwijzen en werkvormen in gebruik die gericht zijn op de verbinding aan het Woord van God, een kernthema uit het strategisch beleid.

Meer informatie

 

Sterk in kwaliteit

Het Calvijn College scoort hoog in schoolprestatieonderzoeken. Diverse afdelingen hebben het predicaat Excellente School ontvangen, waarbij ook wordt beoordeeld op ‘zachte waarden’. Daarnaast zijn er de positieve resultaten van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek (zie scholenopdekaart.nl) onder ouders en leerlingen.

Meer informatie

 

Zorg een prioriteit

De school heeft een focus op leerlingenzorg. Die wordt zichtbaar in de hartelijke benadering van de leerling, de investering in het mentoraat, de breedte van het zorgaanbod en de heldere schoolbrede zorgstructuur. Al lang voordat passend onderwijs actueel werd, werkte de school met deze maatgerichte aanpak per leerling.

Meer informatie