Over onze school

Wat bieden wij?

Het Calvijn College wil vanuit overtuiging precies bieden wat de individuele leerling nodig heeft. Goede toerusting en vorming en scherp maatwerk in uitdaging en ondersteuning.

 

Goed voor jouw principes, prestaties en persoon.

 

Helder in identiteit

Op tal van manieren komt de christelijke identiteit tot uiting. Niet alleen tijdens dagopeningen, godsdienstlessen en themadagen komt het christelijk geloof ter sprake. Het doortrekt de hele school. Op allerlei plaatsen in de school zijn werkwijzen en werkvormen in gebruik die gericht zijn op de verbinding aan het Woord van God.

Meer informatie

 

Sterk in kwaliteit

Het Calvijn College scoort hoog in schoolprestatieonderzoeken. Daarnaast zijn er positieve resultaten van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen (zie scholenopdekaart.nl).

Meer informatie

 

Zorg een prioriteit

De school heeft een focus op leerlingenzorg. Die wordt onder meer zichtbaar in de hartelijke benadering van de leerling, de investering in het mentoraat en loopbaanoriëntatie en -begeleiding, de breedte van het zorgaanbod en de sterke schoolbrede zorgstructuur, waarin de integratiegroep een belangrijke rol vervult. 

Meer informatie