Middelburg

Schoolregels

We vinden een prettig en positief werkklimaat belangrijk. Daar moeten we met elkaar ons best voor doen. We kunnen dit kort samenvatten in drie woorden: doelgericht, respect en verantwoordelijkheid. Hier meer info daarover.

 

Aanvullende afspraken:

  1. Tijdens de lesdag blijf je op het terrein van school, tenzij de docent je een opdracht geeft buiten het schoolterrein.
  2. Ramen openen en sluiten en zonwering of thermostaatknoppen bedienen gebeurt alleen met toestemming van de docent.
  3. Als je onverhoopt te laat bent, haal je een briefje in de mediatheek. Als je ongeoorloofd te laat bent, ga je je in de middagpauze melden bij je teamleider.
  4. Roken is niet toegestaan: dat schaadt je gezondheid en de gezondheid van anderen.
  5. Voor onze telefoon geldt: thuis of in de kluis; we investeren in live-contacten. De regels voor mediagebruik staan beschreven in bijlage 2
  6. Als je fiets op school blijft staan, meld je dit even bij de conciërge.


En verder in de schoolgids over:

  • Te laat komen
  • Absent melden
  • Vrij vragen voor (tand)arts
  • Wekelijkse collecte

 

Naast deze locatieregels zijn er schoolbrede regels.

Lees over de identiteit van de school.