Middelburg

Schoolregels

We vinden een prettig en positief werkklimaat belangrijk. Daar moeten we met elkaar ons best voor doen. We kunnen dit kort samenvatten in drie woorden: doelgericht, respect en verantwoordelijkheid. Hier meer info daarover.

 

Aanvullende afspraken:

 • In de aula zitten we alleen op stoelen.
 • Tijdens de lesdag blijf je op het terrein van school, tenzij de docent je een opdracht geeft buiten het schoolterrein.
 • Ramen openen en sluiten en zonwering of thermostaatknoppen bedienen gebeurt alleen met toestemming van de docent.
 • Als je onverhoopt te laat bent, haal je een briefje in de mediatheek. Als je ongeoorloofd te laat ben, ga je je in de middagpauze melden bij je teamleider.
 • Roken is niet toegestaan: dat schaadt je gezondheid en de gezondheid van anderen.
 • Voor onze telefoon geldt: thuis of in de kluis; we investeren in live-contacten. De regels mediagebruik staan beschreven in bijlage 2
 • Als je fiets op school blijft staan, dit even melden bij de conciërge.


En verder in de schoolgids over:

 • Te laat komen
 • Absent melden
 • Vrij vragen voor (tand)arts
 • Wekelijkse collecte

 

Naast deze locatieregels zijn er schoolbrede regels.

Lees over de identiteit van de school.