Middelburg

Locatiekarakter

Locatie Middelburg telt circa 400 leerlingen. Het is een kleine, overzichtelijke locatie met leerlingen die vrijwel allemaal op de fiets naar school komen. Vergeet niet ook onze brochure te bekijken: Infogids nieuwe leerlingen

We werken in een prachtig gebouw met een mooi plein. Een fijne plek om te werken, te leren en elkaar te ontmoeten.

Typerend voor de cultuur: open, goed georganiseerd, ordelijk, duidelijk, kansrijk.

Met leerlingen en personeel vormen we samen niet alleen een leergemeenschap, maar ook een leefgemeenschap. Relatie tussen personeel en leerlingen, en ook tussen leerlingen onderling vinden we heel belangrijk. De onderlinge betrokkenheid is groot.

De school zet in op kansrijk onderwijs waarbij zij zich richt op talentontwikkeling van leerlingen én personeel. Leerlingen kunnen zelfstandig werken in een open leercentrum en ontvangen uitdaging op maat. Voorbeelden zijn het aanbod van plusprojecten, science, de techklas en keuzewerktijd met praktische vakken.

Zoveel mogelijk kansen

Elke leerling mag er zijn: al onze leerlingen willen we zoveel mogelijk kansen bieden. Als het nodig is, bieden we extra ondersteuning. Daarvoor is veel deskundigheid in huis. We willen onze leerlingen graag verder helpen in hun ontwikkeling en we rekenen ook op de inzet van onze leerlingen. We stimuleren het zelfstandig werken en samen werken met elkaar. Dat zijn belangrijke vaardigheden.

Christen in de samenleving

Ons onderwijs richt zich niet alleen op goede cijfers. We vinden het belangrijk dat je ook als christen leert staan in deze samenleving. Op heel veel verschillende manieren besteden we daar aandacht aan.


Lees meer over het schoolkarakter