Krabbendijke Kerkpolder

Onderwijsaanbod

 

Op locatie Krabbendijke Kerkpolder worden leerlingen gevormd voor de beroepspraktijk. Vanaf de derde klas kunnen leerlingen er terecht voor vmbo bb/kb en rebound/allround.

 

Ten opzichte van de onderbouw vallen veel theoretische vakken af, blijven de kernvakken staan en krijgen de leerlingen er een beroepsgericht vak bij. Zo hebben ze minder theoretische belasting en veel praktijk; niet alleen op school, ook tijdens stages.

Profielen, leerlijnen en keuzevakken

Leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen:

  • bouwen, wonen & interieur (BWI)
  • produceren, installeren & energie (PIE)
  • economie & ondernemen (E&O)
  • zorg & welzijn (Z&W)

 

Iedere leerling volgt het profielvak. Dit bestaat uit vier profieldelen. Je maakt direct kennis met veel kanten van het profiel. Zo ontdek je al snel in welke richting je je meer wilt verdiepen. Op de afdelingen BWI en PIE kiezen de leerlingen voor de kerstvakantie definitief een leerlijn. Bij elke leerlijn hoort een aantal verplichte keuzevakken. Eén keuzevak mag je zelf kiezen. Dit gebeurt in maart. Op de afdelingen E&O en Z&W wordt er niet gewerkt met leerlijnen. Leerlingen krijgen naast de profieldelen les in drie keuzevakken die vastgesteld zijn. In maart wordt een vrij keuzevak gekozen.

Beroepsgerichte examenprogramma’s

Alle leerlingen volgen inmiddels de nieuwe beroepsgerichte examenprogamma’s. We zijn tevreden over het resultaat: gedegen beroepsonderwijs, interessante keuzemogelijkheden en goede oriëntatie op loopbaan en beroep. Daarnaast zijn verschillende praktijklokalen vernieuwd.

 

Maatwerk

Leerlingen kunnen een extra avo-vak of een vak op hoger niveau volgen. Al een aantal jaar kunnen bk-leerlingen die goed in wiskunde zijn dit vak doen op gt-niveau. Sinds schooljaar 2017-2018 kan dit ook bij Engels, economie en biologie. Leerlingen kunnen desgewenst een leerwerktraject volgen. Locatie Kerkpolder biedt veel maattrajecten aan, met als doel: voor alle leerlingen een diploma.

 

Pre-mbotraject

Voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg die zó praktijkgericht zijn ingesteld dat de theoretische vakken een blokkade vormen voor het behalen van een diploma, is het mogelijk het diploma basisberoepsgerichte leerweg te behalen via een leerwerktraject. We noemen dit nu geen leerwerktraject meer, maar pre-mbo. Het leren vindt voor een belangrijk deel (maximaal zestig procent van de tijd) buiten de school plaats, via stages of zelfs via betaald werk. Pre-mbo is een praktijkgerichte niveau 1-opleiding die je voorbereidt op een niveau 2-opleiding. Selectie voor pre-mbo vindt plaats in klas 3. In klas 4 volgt de leerling nog twee dagen per week de lessen op school. De overige dagen leert de leerling in een bedrijf of instelling. Het vakkenpakket van pre-mbo bestaat uit Nederlands, godsdienst, rekenen, lichamelijke opvoeding, een beroepsgericht vak en loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Start-up opleiding Hoornbeeck 

Met het Hoornbeeck College werken we aan een doorgaande leerlijn van economie & ondernemen en zorg & welzijn naar de niveau 2-opleidingen dienstverlening, retail en logistiek. Hierin is sinds 2017 standaard een start-up opleiding opgenomen. Leerlingen uit klas 4 starten na hun vmbo-examen al op het Hoornbeeck College in Goes. Tot aan de zomervakantie hebben ze een paar dagen school. En voor sommige opleidingen geldt: ook een paar dagen werken bij een leerbedrijf. Voordeel: de mogelijkheid om de niveau 2-opleiding in één in plaats van twee jaar te doen.

Stagelopen

In de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg loop je heel wat stage. In het derde leerjaar twee tot drie weken. In deze oriënterende stage ontdek je hoe het is om te werken in de sector waar je je opleiding volgt. Voor je op stage gaat leer je solliciteren en krijg je informatie over veilig en gezond werken, arbeidsbeleven, arbeidsbelasting, beroepshouding en uitkomen voor je principes op de werkplaats. In het vierde leerjaar loop je in december twee weken stage. Dit is een beroepsvoorbereidende stage, die je voorbereidt op het werken in een sector. Je mag ook stagelopen buiten de sector waarin je je opleiding volgt.


Zo ervaar je of je de juiste keuze gemaakt hebt en of de dagelijkse beroepspraktijk is zoals je je die voorgesteld had. Belangrijk is dat je in beeld hebt: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wat drijft mij, welk soort werk past bij mij, wat wil ik worden en wie kan mij daar bij helpen. We krijgen vaak positieve reacties van de bedrijven, met name over inzet, trouw en goede werkhouding. Regelmatig horen we dat leerlingen gaan werken bij het bedrijf waar ze stage hebben gelopen.

Internationale contacten

Klik hier.


Infogids

Bekijk voor meer informatie de infogids Krabbendijke Kerkpolder - Een vakschool!

En verder 

Informatie over de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

En verder in de schoolgids over:
  • Tussenuren en lesuitval
  • Buitenlesactiviteiten