Goes Stationspark

Schoolregels

Op onze school willen we graag een positief en prettig werkklimaat. Dat gaat niet vanzelf. Dat kan er alleen zijn als we daar met elkaar voor zorgen. Daarom hebben we enkele basisregels, die we samenvatten in drie woorden: veilig - vriendelijk verantwoordelijk. Hierin maken we verschil tussen algemene leefregels en lesregels. Hier meer info daarover.

Wanneer we ons zo gedragen, zijn heel veel dingen vanzelfsprekend. Natuurlijk zijn er ook regels die daarvan zijn afgeleid, of die nodig zijn om alles goed te kunnen organiseren. Deze locatie regels treft u hieronder aan:

  1. Je bent alleen in de fietsenstalling aanwezig om je fiets of brommer te stallen.
  2. Lessen mogen niet verstoord worden, dus in tussenuren ben je op de begane grond, of op het schoolplein.
  3. Tussen de middag ben je beneden.
  4. Aan het einde van een schooldag laat je geen eigendommen achter in de school.
  5. Voor de smartphone geldt: thuis of in de kluis. De regels mediagebruik staan beschreven in bijlage 2
  6. Roken is verboden.
  7. Energydrank is verboden.


En verder in de schoolgids over:

  • Te laat komen
  • Vrij vragen
  • Wekelijkse collecte

 

Naast deze locatieregels zijn er schoolbrede regels.

Lees over de identiteit van de school.