Goes Noordhoeklaan

Schoolregels

Op onze school streven we naar een Bijbels, dat is een positief en prettig werkklimaat. Dat gaat niet vanzelf. Dat kan er alleen zijn als de Heere ons helpt en we daar samen ons best voor doen. Daarom hebben we enkele basisregels, die we samenvatten in drie woorden: respect - verantwoordelijkheid – veiligheid. Hier meer info daarover.

Wanneer we ons zo gedragen, zijn heel veel dingen vanzelfsprekend. Natuurlijk zijn er ook regels die daarvan zijn afgeleid, of die nodig zijn om alles goed te kunnen organiseren. Deze locatie regels treft u hieronder aan:

  1. Je bent in de fietsenstalling aanwezig om je fiets  te stallen.
  2. We concentreren ons in de les, daarbom en je tijdens tussenuren buiten, of in de aula op de blauwe vloer.
  3. Tussen je eerste en laatste lesuur blijf je op het schoolterrein.
  4. Aan het einde van een schooldag neem je al je eigendommen mee naar huis.
  5. Voor de smartphone geldt: thuis of in de kluis. De regels mediagebruik staan beschreven in bijlage 2.
  6. Wij zijn een rookvrije school, dat geldt ook voor het bezit van rookwaren.
  7. Wij zijn een energiedrankvrije school. Dat geldt ook voor het bezit van energiedrank.


En verder in de schoolgids over:

  • Te laat komen
  • Vrij vragen
  • Wekelijkse collecte

 

Naast deze locatieregels zijn er schoolbrede regels.

Lees over de identiteit van de school.