Goes Noordhoeklaan

Locatiekarakter

De locatie Goes Noordhoeklaan telt circa 100 leerlingen en is een school voor vmbo-leerlingen uit klas 1 en 2 met een praktische focus. Vergeet niet ook onze brochure te bekijken: Infogids nieuwe leerlingen.

 

Een school met een praktische focus


Het is veruit de kleinste locatie van het Calvijn College. Typerend voor Noordhoeklaan zijn de kleinschaligheid, rust en overzichtelijkheid. De ervaring leert dat dit mooie kansen biedt, wat de leerlingen ten goede komt. Zij krijgen te maken met een kernteam van docenten. Concreet betekent dit dat 
docenten vaak meerdere vakken geven, waardoor:

  • er een nog grotere betrokkenheid op leerlingen;
  • er minder wisselingen zijn;
  • leerlingen meer rust en structuur hebben;
  • er kortere lijnen zijn.

Lees meer over het schoolkarakter