Onderwijsaanbod

Vakhavoprogramma

Op deze pagina:

Oriëntatie

In klas 1 stream 1 en klas 2 de eerste helft van het schooljaar maken alle leerlingen kennis met techniek. Dit gebeurt binnen het vak natuur-, scheikunde en techniek (nst). Hierdoor ontdekken leerlingen of techniek bij hen past en of ze zich herkennen in de vakhavist, de praktische doener.

 

Vakhavoklas

In leerjaar 2 kan op al onze locaties de vakhavo gevolgd worden. De leerlingen blijven dan in de stream 1-klas. Op de dagen waarop ze het praktijkprogramma volgen, missen ze gewone lessen. Eventueel zorgt een medeleerling dat ze het huiswerk, de aantekeningen en antwoorden uit die lessen krijgen. De vakhavoleerlingen maken zelf afspraken met de docent over het inhalen van gemiste toetsen.
Vanaf leerjaar 3 zitten vakhavisten in een aparte vakhavoklas op de locatie Goes. Hiervoor is gekozen om het praktijkdeel en het algemeen vormende deel van de vakhavo goed op elkaar te kunnen afstemmen.


Schools werkplaatsleren

In klas 2, 3 en de eerste helft van 4 gaan de vakhavoleerlingen een dag in de week naar onze locatie Krabbendijke Kerkpolder. Hier werken ze aan technische basisvaardigheden in de afdelingen bouwen, wonen & interieur (BWI) en produceren, installeren & energie (PIE). Ook leren ze projectmatig werken en denken. Het programma omvat een aantal modules, die elk een blok van ca. tien weken beslaan.

Klas 2

 • Eén belevingsdag praktijk in januari
 • Module BWI: vier donderdagen in februari-maart
 • Module PIE: vier donderdagen in mei-juni

Klas 3

 • Module BWI: een dag per week
 • Module PIE: een dag per week
  Er zijn 2 tot 3 praktijkdagen gevuld met interactieve bedrijvenexcursies waarbij tevens de waaromvraag, theoretische achtergrond en verbetersuggesties de aandacht krijgen om een onderzoekshouding te stimuleren.

Klas 4 - eerste halfjaar

 • 2 specialiserende modules op het gebied van BWI, PIE 
  E-cursus en examen VCA-VOL (veiligheidscertificaat voor operationeel leidingevenden)


We krijgen graag eenvoudige praktijkvraagstukken van bedrijven, waarvoor leerlingen in de schoolsetting een oplossing uitdenken, die ze later aan het bedrijf presenteren. Dit betrekt leerlingen bij wat speelt in bedrijven en stimuleert hen om innovatief te zijn.

 

Inhoud module BWI:

 • Bouwproces en bouwvoorbereiding
 • Bouwen vanaf de fundering
 • Design en decoratie
 • Hout- en meubel verbindingen

 

Inhoud module PIE:

 • Ontwerpen en maken
 • Besturen en automatiseren
 • Bewerken en verbinden
 • Installeren en monteren

Stage in een bedrijf

In havo-4 kiest een leerling voor een bedrijf waar hij het tweede halfjaar een dag per week stageloopt. Tijdens de stage verbreedt en verdiept de leerling zijn vakkennis en -vaardigheden. Ook leert de leerling het bedrijf in de volle breedte kennen. De leerling krijgt van het stagebedrijf een eindopdracht waar hij gedurende het eerste halfjaar in havo-5 aan werkt. De eindopdracht (het profielwerkstuk) is een realistisch praktijkprobleem dat in het bedrijf wordt uitgewerkt.

 

Algemeen vormend programma

Het algemeen vormende programma wordt aangeboden in vier dagen per week. Praktijk en reguliere lessen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. In klas 4 kiezen vakhavisten het profiel Natuur & Techniek en het vak beco (bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële redzaamheid). Om ruimte te maken voor het praktijkdeel vervalt voor de vakhavisten een aantal onderdelen uit het reguliere programma. In klas 3 zijn dat de keuzewerktijd, Frans en muziek/beeldende vorming; in klas 4 de Z-uren en het vak natuur, leven en technologie (nlt).

 

Examen

Voorlopig doen vakhavisten examen in het verplichte aantal reguliere vakken. Omdat onze school deelneemt aan het experiment Regelluwe Scholen mogen we het vak praktijk meetellen als examenvak. Leerlingen hoeven dan een regulier vak minder te doen. 

 

Samengevat:

Klas 2

1

Voorlichting

 

2

Selectie

 

3

BWI (bouwen, wonen & interieur)

 

4

PIE (produceren, installeren & energie)

Klas 3

1

BWI

 

2

PIE

 

3

BWI

 

4

PIE

Klas 4

1

BWI

 

2

PIE

 

3

Stage

 

4

Stage

Klas 5

1

Stage + PWS (profielwerkstuk)

 

2

Stage + PWS

 

3

HBO-opdracht