Onderwijsaanbod

Vakhavo en bedrijven

Op deze pagina:

Antwoord op behoefte van bedrijven

In moderne productiebedrijven is een deel van het werk van ambachtslui verschoven naar werknemers op hbo-niveau. Momenteel heeft een havoleerling die verder gaat studeren op het hbo vooral algemene theorie gehad en weinig of geen praktijkervaring opgedaan. De vakhavo speelt daarop in door een dag in de week een technisch praktijkprogramma aan te bieden. Via de stage in klas 4 en 5 brengt de vakhavo bovendien bedrijven en technisch geïnteresseerde jongeren met elkaar in contact. Met de vakhavo verwachten we daardoor ook bij te dragen aan behoud van goede technici voor de eigen regio.


“Een goede positie in de markt vraagt om oplossingen die nog niet eerder bedacht zijn. Voor dergelijke innovaties heb je mensen nodig die op hbo-niveau kunnen denken, maar ook genoeg van de praktijk weten om processen te kunnen begrijpen. Ik ondersteun dan ook graag het onderzoek van het Calvijn College naar de mogelijkheden van een vakhavo.” (Sam Louwerse, Coremans metaalbewerking bv)


Wat vragen we van een stagebedrijf?

U biedt een stageplek voor een dag per week gedurende 4 blokken van 8 weken. Een begeleider binnen uw bedrijf leert de stagiair bedrijfsspecifieke basisvaardigheden aan op mbo-niveau 2/3. Daarnaast formuleert u een praktijkprobleem waarvoor de stagiair een innovatieve oplossing gaat zoeken, een soort meesterstuk of afstudeerontwerp. U ondersteunt de stagiair op momenten dat er bijvoorbeeld complexe tekeningen of bewerkingen nodig zijn.


Wat levert de stage op voor het bedrijf?

U heeft een stagiair die snel leert en gemotiveerd is. De stage is bovendien een krachtig instrument in uw personeelsbeleid. U leert technisch georiënteerde jongeren kennen en ontdekt wat ze in hun mars hebben. Het is niet onze bedoeling dat de vakhavo eindonderwijs is. Gezien hun kwaliteiten, moeten vakhavisten zeker verder leren. Maar ziet u in uw stagiair een toekomstige werknemer? Dan kunt de hem wel aanmoedigen om na zijn hbo-opleiding te solliciteren of hem een opleidingstraject op hbo-niveau aanbieden binnen uw bedrijf.


Heeft u ruimte voor een stagiair of wilt u meer weten? Neem dan contact op met A.C. Witte, telefoon: (0113) 21 10 20 (Calvijn College).


“De jongens zijn gemotiveerd en nemen initiatief. Ze kunnen de theorie snel koppelen aan de praktijk. Ze stonden op de eerste stagedag al aan de draaibank te werken.”


Bedrijven die een vakhavo-stageplaats aanbieden


(deze lijst is niet actueel, zal geupdated worden)
 

Metaalbedrijven:

 

Bouwbedrijven/Infrabedrijven:

 

Installatietechniek: