Onderwijsaanbod

Vakhavo algemeen

  • De video's fullscreen scherp bekijken kan op YouTube (bereikbaar via klik op de titel van de video)

 

Wat is de vakhavo?

De vakhavo is een leerlijn in de havo, die aansluit bij de behoefte van havisten om praktisch bezig te zijn en de relevantie te zien van wat ze leren. Het programma is echter verrijkt met een dag in de week technische praktijk: in de onderbouw in een werkplaats op school, in de bovenbouw voornamelijk in een bedrijf. Reguliere havovakken worden aangeboden in vier dagen per week en zoveel mogelijk afgestemd op het praktijkprogramma.


Behoefte van bedrijven

Moderne bedrijven gebruiken steeds geavanceerder machines en productielijnen. Een deel van het werk van ambachtslieden is daardoor verschoven naar technici met hbo werk- en denkniveau. Een havist die nu doorleert op het hbo, heeft voornamelijk theoretische kennis opgedaan. Praktisch inzicht blijft echter ook belangrijk om technische processen te begrijpen en vernieuwing te realiseren. De vakhavo speelt daarop in door al vroeg in de schoolloopbaan een technisch praktijkprogramma aan te bieden. Bij dit programma hoort naast het aanleren van vakspecifieke kennis en vaardigheden ook het stimuleren van generieke vaardigheden die leerlingen nodig hebben om deel te nemen aan de maatschappij van de 21e eeuw. Zie ook de pagina Vakhavo en bedrijven.


Een gediplomeerd vakhavist is niet opgeleid tot draaier, timmerman of installateur, maar beschikt wel over praktische basisvaardigheden. Hij heeft ervaren wat materialen en machines doen. Hij kent de bedrijfscontext en het belang van samenwerken, innovatie en ondernemerschap. Hij heeft verantwoordelijkheid leren dragen voor beroeps- en studietaken en weet wat hij kan en waar zijn belangstelling ligt. 


Leerstijl van leerlingen 

Op de havo zitten nogal wat leerlingen die veel in hun mars hebben, maar zich minder aangesproken voelen door alleen theoretisch onderwijs. Het zijn doeners, die opbloeien als ze ook kunnen leren in de praktijk. Door aan de havo een praktisch programma toe te voegen, willen we een goede basis leggen voor een toekomst in de techniek, maar ook beter aansluiten bij het type leerling en hem motiveren voor zijn havo-opleiding. Onze mentoren en teamleiders gebruiken bij de selectie van de vakhavisten deze profielbeschrijving. Zie ook de pagina Vakhavoleerling.


Verschil met vmbo 

In de vakhavo worden leerlingen aangesproken op havoniveau. Het praktijkprogramma bevat meer theoretische verdieping dan in vmbo-bk. We geven veel aandacht aan het waarom van handelingen en keuzes.


Verschil met mbo 

Leerlingen in de vakhavo oriënteren zich breed. In de bovenbouw doen ze praktijkopdrachten op mbo-niveau, maar het aantal beroepsvaardigheden blijft beperkt. Na de vakhavo zijn leerlingen nog niet geschikt voor de arbeidsmarkt. Het blijft de bedoeling dat ze verder leren op hbo-niveau.


Planning

De invoering van de vakhavo vraagt een aantal jaar. Sinds 2015-2016 zijn we gestart en 1 juli 2019 heeft de eerste en voltallige vakhavoklas het havodiploma in ontvangst mogen nemen. Ons doel is dat de vakhavo met de definitieve syllabus en het curriculum volledig staat per augustus 2020.

Contact en nieuws

Klik hier voor contactgegevens en nieuws.