Onderwijsaanbod

Vakhavo algemeen


Wat is de vakhavo?

De vakhavo leidt leerlingen op voor het ‘gewone’ havodiploma. Het programma is echter verrijkt met een dag in de week technische praktijk: in de onderbouw in een werkplaats op school, in de bovenbouw voornamelijk in een bedrijf. De reguliere havovakken worden aangeboden in vier dagen per week en zoveel mogelijk afgestemd op het praktijkprogramma.


Behoefte van bedrijven

Moderne bedrijven gebruiken steeds geavanceerder machines en productielijnen. Een deel van het werk van ambachtslieden is daardoor verschoven naar technici met hbo werk- en denkniveau. Een havist die nu doorleert op het hbo, heeft voornamelijk theoretische kennis opgedaan. Praktisch inzicht blijft echter ook belangrijk om technische processen te begrijpen en vernieuwing te realiseren. De vakhavo speelt daarop in door al vroeg in de schoolloopbaan een technisch praktijkprogramma aan te bieden. Zie ook de pagina Vakhavo en bedrijven.


Een gediplomeerd vakhavist is niet opgeleid tot draaier, timmerman of installateur, maar beschikt wel over praktische basisvaardigheden. Hij heeft ervaren wat materialen en machines doen. Hij kent de bedrijfscontext en het belang van samenwerken, innovatie en ondernemerschap. Hij heeft verantwoordelijkheid leren dragen voor beroeps- en studietaken en weet wat hij kan en waar zijn belangstelling ligt. 


Leerstijl van leerlingen 

Op de havo zitten nogal wat leerlingen die veel in hun mars hebben, maar zich minder aangesproken voelen door alleen theoretisch onderwijs. Het zijn doeners, die opbloeien als ze ook kunnen leren in de praktijk. Door aan de havo een praktisch programma toe te voegen, willen we een goede basis leggen voor een toekomst in de techniek, maar ook beter aansluiten bij het type leerling en hem motiveren voor zijn havo-opleiding. Onze mentoren en teamleiders gebruiken bij de selectie van de vakhavisten deze profielbeschrijving. Zie ook de pagina Vakhavoleerling.


Verschil met vmbo 

In de vakhavo worden leerlingen aangesproken op havoniveau. Het praktijkprogramma bevat meer theoretische verdieping dan in vmbo-bk. We geven veel aandacht aan het waarom van handelingen en keuzes.


Verschil met mbo 

Leerlingen in de vakhavo oriënteren zich breed. In de bovenbouw doen ze praktijkopdrachten op mbo-niveau, maar het aantal beroepsvaardigheden blijft beperkt. Na de vakhavo zijn leerlingen nog niet geschikt voor de arbeidsmarkt. Het blijft de bedoeling dat ze verder leren op hbo-niveau.


Planning

De invoering van de vakhavo vraagt een aantal jaar. Ons doel is dat de vakhavo volledig staat per augustus 2020. De planning is als volgt:

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

-

pilot H5 

uitbreiden pilot H5

vakhavoklas H5

pilot H4

uitbreiden pilot H4

vakhavoklas H4

vakhavoklas H4

-

pilot vakhavoklas H3

vakhavoklas H3

vakhavoklas H3

pilot O2

uitbreiden pilot O2

2x10 weken O2

2x10 weken O2

 

     

 

Contact en nieuws

Klik hier voor contactgegevens en nieuws.