Onderwijsaanbod

Contact en nieuws

Contact

Telefoon: (0113) 21 10 20

 

Nieuws

 

Juli 2016

Verder met de vakhavo

De ervaringen tot nu toe met de vakhavo zijn positief. Daarom bouwen we het concept in het schooljaar 2016-2017 verder uit. De vakhavo heeft voorlopig de pilotstatus.

  • De pilot in klas 2 wordt uitgebreid.
  • In leerjaar 3 start een aparte vakhavoklas. De leerlingen volgen een breed praktijkprogramma (bouw, installatie, elektro en metaal). Voor hen vervallen de keuzewerktijd, Frans en muziek/beeldende vorming.
  • In leerjaar 4 start ook een volle vakhavoklas. Vakhavisten kiezen het profiel Natuur & Techniek en het vak economie. Een dag in de week lopen ze stage in een bedrijf. Z-uren en natuur, leven en techniek vervallen.
  • In klas 5 werken twee leerlingen bij Coremans aan hun eindopdracht. Deze is gelijkwaardig aan het profielwerkstuk.
  • Er wordt een vakhavoteam samengesteld voor vakhavo 3 (en later 4 en 5). De collega’s gaan de algemeen vormende vakken en het praktijkdeel zo veel mogelijk op elkaar afstemmen.

 

Juli 2016

Open brief aan de minister Bussemaker

Op verzoek van Pijnenburg Techniek Scouting en Ambaum BrandMakers schreven we een bijdrage over de vakhavo voor ‘Zo overleeft techniekonderwijs’. Dit is een boek met open brieven aan minister Bussemakers, met ideeën voor het techniekonderwijs in Nederland van stakeholders uit onderwijs, bedrijfsleven en jeugdcultuur. Het boek verschijnt in september 2016. De inhoud komt ook aan bod tijdens het gelijknamige congres in november dit jaar.

 

Juli 2016

Aanmeldingen voor nieuwe stageplekken

We ontvingen al behoorlijk wat aanmeldingen voor nieuwe stageplekken voor vakhavisten. Als het zo doorgaat, hebben we er straks voldoende voor een volle vakhavoklas. Stagebegeleider Arjan Witte: “Technici op hbo-niveau zijn schaars in de regio. Veel van hen trekken naar de Randstad. Via de stageplaats hopen bedrijven intelligente techneuten aan zich te binden.” Bedrijven die nog ruimte hebben voor een stagiair of vragen willen stellen over de vakhavo, kunnen contact opnemen met Witte, via het telefoonnummer van het Calvijn College in Goes, 0113 21 10 20.

 

Juli 2016

Tevreden over pilot vakhavo in klas 2

De praktijkdocenten van de afdeling bouwen, wonen & interieur kijken positief terug op de pilot met de vakhavisten in klas 2. Docent A. Jansen: “We vonden het leuk om met hen te werken. Deze jongens en meisjes pakken de vaktheorie heel snel op en kunnen de link leggen met de praktijk. Dit jaar kregen ze hetzelfde programma als de vmbo kb-leerlingen bij de module houtbewerking. Volgend jaar willen we meer afstemmen op de vakhavist. Hij hoeft geen ambacht te leren, maar moet van zoveel mogelijk dingen leren hoe ze werken. Dat kan hij en daar heeft hij later het meest aan.”

Docenten van de avo-vakken hebben ervaren wat het betekent als een leerling wekelijks een dag naar Kerkpolder gaat. Elke vakhavist had een klasgenoot als buddy, die zorgde voor aantekeningen en materialen uit de gemist les. Wanneer de leerlingen toetsen hadden gemist, overlegden ze met de docent wanneer ze die konden inhalen. Dat liep prima. De docenten merkten dat de jongeren het naar hun zin hadden in de pilot. “De combinatie met een praktijkprogramma is heel geschikt voor leerlingen die de gewone havo soms te theoretisch vinden”, concludeert teamleider L. Nieuwenhuijse. “We hopen dat de vakhavo hen motiveert om ook hard te werken voor de theoretische vakken. Maar het is te snel om dat al te kunnen zien.”

 

Juni 2016

Aan de slag bij Coremans

Twee vakhavisten uit havo 4 lopen sinds begin 2016 op de donderdagen stage bij Coremans in Rilland. Stagebegeleider Arjan Witte: “Het gaat boven verwachting. De jongens pakken de opdrachten snel op. Na uitleg kunnen ze meteen aan de slag. Ze komen zelf met vragen en nemen initiatief. Op dit moment bereiden ze zich voor op de eindopdracht in klas 5.” Binnenkort ontvangen we bij Coremans ook een delegatie van het ministerie van OCW.

 

Juni 2016

Een zelfgemaakt krukje

Vijftien jongens en meisjes uit havo 2 gaan al een aantal woensdagen naar onze locatie Krabbendijke Kerkpolder. Daar leren ze van alles over houtbewerking. Van tekeningen lezen en schetsen tot omgaan met houtsoorten en bedienen van zagen, vlakband en vandiktebank. Binnenkort nemen ze een leuk werkstuk mee naar huis: een zelfgemaakt krukje. De leerlingen zijn enthousiast. “De vakhavo past bij mij. Ik vind het fijn om niet alleen met mijn hoofd, maar ook met mijn handen te werken”, horen we van hen.