Vanaf de derde klas kunnen leerlingen er terecht voor vmbo-bb/-kb  en rebound/allround. Ten opzichte van de eerste en tweede klas vallen veel theoretische vakken af, blijven de kernvakken staan en krijgt de leerling er een beroepsgericht vak bij.

 

Profielen

Leerlingen kiezen op locatie Krabbendijke Kerkpolder voor een profiel. Er zijn vier profielen:

 

Klik op de profielen voor filmpjes!

Iedere leerling volgt het profielvak. Dit bestaat uit vier profieldelen. Ze maken kennis met veel kanten van het profiel. Zo ontdekken ze al snel in welke richting ze zich meer willen verdiepen.

Op de afdelingen BWI en PIE kiezen de leerlingen voor de kerstvakantie definitief een leerlijn. Bij elke leerlijn hoort een aantal verplichte keuzevakken. Eén keuzevak mogen leerlingen zelf kiezen in maart. Op de afdelingen E&O en Z&W wordt er niet gewerkt met leerlijnen. Leerlingen krijgen naast de profieldelen les in drie keuzevakken die vastgesteld zijn. In maart wordt een vrij keuzevak gekozen.

Dronefoto van gebouw locatie Krabbendijke Appelstraat met het plein

Oriëntatiedagen

In klas 1 en 2 oriënteren leerlingen met een bezoekje aan locatie Krabbendijke Kerkpolder of vmbo bb/bk bij hen past. Ook is er een oriëntatieavond voor ouders.

  • 14 december 2023: lob-dag (loopbaanoriëntatie) voor leerlingen klas 1 stream 3 en 4
  • 14 december 2023: oriëntatieavond ouders leerlingen klas 2 stream 2, 3 en 4
  • 15 december 2023: 1e lob-dag (loopbaanoriëntatie) voor leerlingen klas 2 stream 2, 3 en 4
  • 4 maart 2024: 2e lob-dag (loopbaanoriëntatie) voor leerlingen klas 2 stream 2, 3 en 4

 

Wedstrijden en projecten

Jaarlijks nemen veel leerlingen van onze locatie deel aan regionale en landelijke vmbo-vakwedstrijden. Een greep uit de wedstrijden:

 

Een ander mooi project is ook Zorg van harte, waarbij leerlingen van zorg & welzijn aan de slag gaan in de wijk.

 

Pre-mbo

Voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg die zó praktijkgericht zijn ingesteld dat de theoretische vakken een blokkade vormen voor het behalen van een diploma, is het mogelijk het diploma basisberoepsgerichte leerweg te behalen via pre-mbo. Het leren vindt voor een belangrijk deel (maximaal zestig procent van de tijd) buiten de school plaats, via stages of zelfs via betaald werk. Pre-mbo is een praktijkgerichte niveau 1-opleiding die je voorbereidt op een niveau 2-opleiding. Selectie voor pre-mbo vindt plaats in klas 3. In klas 4 volgt de leerling nog twee dagen per week de lessen op school. De overige dagen leert de leerling in een bedrijf of instelling. Het vakkenpakket van pre-mbo bestaat uit Nederlands, godsdienst, rekenen, lichamelijke opvoeding, een beroepsgericht vak en loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

 

Beroepsgerichte examenprogramma’s

Alle leerlingen volgen beroepsgerichte examenprogamma’s. Ze krijgen gedegen beroepsonderwijs, interessante keuzemogelijkheden en goede oriëntatie op loopbaan en beroep.

 

Maatwerk

Leerlingen kunnen een extra avo-vak of een vak op hoger niveau volgen. Bk-leerlingen die goed zijn in wiskunde, Engels, economie en biologie kunnen deze vakken volgen op gt-niveau. Leerlingen kunnen desgewenst een leerwerktraject volgen. Locatie Kerkpolder biedt veel maattrajecten aan, met als doel: voor alle leerlingen een diploma.

Leerlingen van de afdeling economie en ondernemen doen een rollenspel

Start-up opleiding Hoornbeeck

Met het Hoornbeeck College zorgen we voor een doorgaande leerlijn van economie & ondernemen en zorg & welzijn naar de niveau 2-opleidingen dienstverlening, retail en logistiek. We bieden een start-up opleiding. Leerlingen uit klas 4 starten na hun vmbo-examen al op het Hoornbeeck College in Goes. Tot aan de zomervakantie hebben ze een paar dagen school. En voor sommige opleidingen geldt: ook een paar dagen werken bij een leerbedrijf. Voordeel: de mogelijkheid om de niveau 2-opleiding in één in plaats van twee jaar te doen.

Stagelopen

In de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg loopt een leerling vaak stage. In het derde leerjaar twee tot drie weken. In deze stage ontdekt een leerling hoe het is om te werken in de sector waar ze hun opleiding volgen. Voordat ze op stage gaan leren ze solliciteren en krijgen ze informatie over veilig en gezond werken, arbeidsbelasting, beroepshouding en uitkomen voor principes op de werkplaats.

In het vierde leerjaar loopt een leerling in december twee weken stage. Dit is een beroepsvoorbereidende stage, die hen voorbereidt op het werken in een sector. We krijgen vaak positieve reacties van de bedrijven, met name over inzet, trouw en goede werkhouding. Regelmatig horen we dat leerlingen gaan werken bij het bedrijf waar ze stage hebben gelopen.