Ons onderwijs is gericht op erkenning van de kwaliteiten van een leerling en de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Leerlingen ontdekken hun talenten en worden uitgedaagd om die verder te ontwikkelen. Ze worden opgeleid tot vakmensen. Naast algemene vaardigheden ligt de focus op de ontwikkeling van praktische vaardigheden.

Merkbaar is: we gaan er sámen voor!
locatiedirecteur W.P. de Rijder

Typerend voor de cultuur: gericht op relatie, open en transparant, direct en duidelijk. Docenten hebben in het contact met leerlingen veel oog voor relatie. Merkbaar is: we gaan er sámen voor! Jaarlijks worden diverse samenbindende activiteiten opgezet. Het personeel staat pal voor de leerling en gaat heel ver in het bieden van uitleg en zorg op maat.

Kernwaarden zijn respect, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, echtheid en kwaliteit. Deze waarden krijgen uiting in lokale schoolregels, schoolbrede schoolregels en activiteiten (zie hiervoor de schoolgids).