Op deze kleine locatie is er oog voor elkaar. Het onderwijs kenmerkt zich door een brede opleiding en vorming. In een evenwichtige afwisseling van praktijk- en theorievakken kunnen leerlingen aan de slag met hoofd, hart en handen.

Op onze school willen we graag een positief en prettig werkklimaat. Dat kan er alleen zijn als we daar met elkaar voor zorgen. We hebben enkele basisregels, die zijn samen te vatten in drie woorden: veilig – vriendelijk – verantwoordelijk. Lees meer over onze locatiespecifieke en de schoolbrede regels in de schoolgids.

Locatiedirecteur Calvijn College Goes Stationspark.
Een leerling vmbo-tl+ kan hier zijn hele schoolloopbaan terecht.
locatiedirecteur C.J. van Duivendijk