Dit is de kleinste locatie van het Calvijn College. Typerend voor Noordhoeklaan zijn de kleinschaligheid, rust en overzichtelijkheid. De ervaring leert dat dit mooie kansen biedt, wat de leerlingen ten goede komt. Docenten geven vaak meerdere vakken geven, waardoor:

  • er een nog grotere betrokkenheid is op leerlingen;
  • er minder wisselingen zijn;
  • leerlingen meer rust en structuur hebben;
  • er kortere lijnen zijn.

 

De kernwoorden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid stempelen onze cultuur. We hebben enkele basisregels, lees meer over onze locatiespecifieke en de schoolbrede regels in de schoolgids.

Teamleider locatie Goes Noordhoeklaan.
Een school met een praktische focus.
teamleider D. Guiljam