Voor de locatie Goes Klein Frankrijk zoeken we een eerstegraads docent Nederlands.

Het vak

Wie leerlingen laat groeien in hun taalvaardigheid en liefde bijbrengt voor onze mooie taal, geeft de leerling een geschenk voor het leven. Een goede taalvaardigheid biedt leerlingen namelijk kansen: nu en later.

Het vak Nederlands geven is zo veel meer dan spellinglesjes geven en grammaticaregels aanleren. Natuurlijk maken die ook deel uit van het curriculum, maar bij het vak Nederlands bieden we leerlingen vooral een rijk taalaanbod: mooie boeken en verhalen, interessante teksten en spannende spreekopdrachten. Waar in de onderbouw een basis wordt gelegd voor alle taalvaardigheden, wordt in de bovenbouw een verdiepingsslag gemaakt. Bijvoorbeeld door debatten te voeren over maatschappelijke thema’s, literaire gesprekken te voeren over boeken, te schrijven voor verschillende soorten publiek.
Onze vakgroep wil bijdragen aan een belangrijke competentie voor het leven: een goede taalvaardigheid. Nederlands is een cruciaal vak: taal is immers bij alle vakken van belang en taalvaardige leerlingen hebben meer kansen in het leven. Samen willen we ook bijdragen aan taalplezier: leesplezier aanwakkeren en meedoen aan spannende debatwedstrijden.

‘Samen leren’ maken we concreet. In onze vakgroep zijn we altijd in beweging. We willen dat de taal geen onnodige barrière opwerpt bij het leren, maar juist een poort is naar meer kennis en meer kansen in het leven. Want: de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld (Wittgenstein).

Dronefoto van locatie Goes Klein Frankrijk, het Calvijn College in Goes. Het plein en de school zijn te zien

De locatie

Locatie Goes Klein Frankrijk is de grootste locatie van het Calvijn College. Deze locatie biedt havo, atheneum en gymnasium.

Meer over de locatie

Werken op het Calvijn

Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Typisch Calvijn College is een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere christelijke identiteit. Het uit zich in een sterk accent op persoonlijke vorming en maatwerk in uitdaging en ondersteuning. Niet alleen de bloei van talent, maar juist ook de ziel van de leerling weegt. Ons onderwijs is gericht op een toekomst als christen in de maatschappij. Daarbij zijn docenten en medewerkers voor leerlingen belangrijke identificatiefiguren. Zie voor meer informatie: werken op het Calvijn.

 

Meer informatie

Voor vragen over deze vacatures kun je contact opnemen met één van de locatiedirecteuren:

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met G.J van Appeldoorn, locatiedirecteur: telefoon 06 – 30 44 63 85 of via e-mail.

Sollicitanten dienen de grondslag van de school te onderschrijven en kerkelijk meelevend te zijn binnen één van de volgende kerkgenootschappen.

Meer informatie over solliciteren

Solliciteren