Voor de locatie Goes Klein Frankrijk zoeken we een tweedegraads docent Engels.

Het vak

Engels. Een internationale taal waarmee je iedere leerling van elk niveau kunt boeien. Je hebt een grote vrijheid in de keuze van te behandelen onderwerpen. Dankzij de variëteit in onderwerpen en werkvormen ontstaan afwisselende lessen die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling.

In de onderbouw bouw je verder op de basis Engels die leerlingen meebrengen (denk aan woordenschatuitbreiding en verbetering vaardigheden). Ook ga je ze enthousiasmeren voor het vak. In de bovenbouw ligt de nadruk op het trainen van de vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven).

‘Samen leren’ maakt de vakgroep concreet: korte lijntjes, veel overleg met elkaar, periodiek een lesbezoek, feedback geven, regelmatige nascholing en het werken aan een gezamenlijk vakwerkplan.

Dronefoto van schoollocatie Goes Klein Frankrijk.

De locatie

Locatie Goes Klein Frankrijk is de grootste locatie van het Calvijn College. Deze locatie biedt havo, atheneum en gymnasium.

De locatie

Werken op het Calvijn

Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Typisch Calvijn College is een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere christelijke identiteit. Het uit zich in een sterk accent op persoonlijke vorming en maatwerk in uitdaging en ondersteuning. Niet alleen de bloei van talent, maar juist ook de ziel van de leerling weegt. Ons onderwijs is gericht op een toekomst als christen in de maatschappij. Daarbij zijn docenten en medewerkers voor leerlingen belangrijke identificatiefiguren. Meer informatie: Werken op het Calvijn.

 

Meer informatie

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met G.J. van Appeldoorn, locatiedirecteur: telefoon 06-30 44 63 85 of via       e-mail.

Sollicitanten dienen de grondslag van de school te onderschrijven en kerkelijk meelevend te zijn binnen één van de volgende kerkgenootschappen.

Meer informatie over solliciteren.

Solliciteren