Privacy

Informatie voor personeel

Het Calvijn College neemt privacy serieus. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met informatie (persoonsgegevens) die u aan ons verstrekt.

 

Heeft de school privacyregels vastgesteld?

Ja, de school heeft privacyregels opgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. U kunt dit reglement bekijken op de website van de school (www.calvijncollege.nl/privacy). Hierin is vastgelegd welke gegevens we ver-zamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we deze informatie beschermen. Komt u in deze verklaring iets tegen waar u meer over wilt weten: raadpleeg dan eerst het privacyreglement of de uitgebreide privacyverklaring.

 

Waarom heeft de school deze informatie nodig?

De school gebruikt uw persoonsgegevens alleen met het oog op uw arbeidsovereenkomst en de uit-voering van uw werkzaamheden. Informatie over u wordt alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Zoals aan het aangaan en beëindigen van uw arbeidsovereenkomst, het vaststellen en uitvoeren van uw arbeidsvoorwaarden, het uitvoeren van re-integratieactiviteiten en andere voorko-mende personeelszaken. Ook worden u persoonsgegevens gebruikt om toezicht te houden op personen en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de school.

 

Wij gebruiken persoonsgegevens voor deze doelen alleen als dit volgt uit de arbeidsovereenkomst, de wet, omdat we afspraken met andere partijen moeten uitvoeren of omdat wij er zelf een groot (gerechtvaardigd) belang bij hebben. Zo verwerken wij beeldmateriaal van beveiligingscamera’s waar ook u op te zien bent met het oog op de veiligheid van de medewerkers, leerlingen en andere personen die op school aanwezig zijn en de beveiliging van het gebouw.

 

Geeft de school mijn persoonsgegevens ook aan iemand anders?

Ja, maar slechts in beperkte gevallen. Wij zijn wettelijk verplicht sommige gegevens te delen met de overheid en geven wij gegevens over u aan zorgverleners als dit nodig is (bijvoorbeeld bij een ongeval). Als externe partijen werk doen voor de school ontvangen ook zij de informatie die zij daarvoor nodig hebben. Zoals de leverancier van digitale leermiddelen, de arbodienst Arbo Unie, de juridische dienstverlener en het bedrijf die de (salaris)administratie voor de school verzorgt Afas. Met deze bedrijven maakt de school echter altijd duidelijke afspraken over privacy zodat uw persoonsgegevens ook bij deze derde partijen goed beschermd zijn.

 

De school gebruik geen clouddiensten waarbij gegevens worden opgeslagen op servers in het buitenland (buiten de EER).

 

De school bewaart persoonsgegevens op servers en op papier niet langer dan nodig is. De school kijkt altijd eerst waarom de gegevens zijn verzameld en besluit dan hoe lang ze worden bewaard. De meeste informatie wordt twee jaar na het einde van uw dienstverband verwijderd. Soms is het echter nodig om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat dit verplicht is op basis van een wet (zoals een deel van de loonadministratie op last van de Belastingdienst).

 

Welke rechten heb ik?

U hebt het recht om periodiek, met redelijke tussenpozen, een verzoek tot inzage te doen in uw dossier. U ontvangt van ons een overzicht van de gegevens die wij van u hebben. Ook bent u gerechtigd de school te verzoeken om gegevens aan te passen als u van mening bent dat informatie niet klopt of onvolledig is. De school is verplicht om persoonsgegevens te wissen of niet meer te gebruiken als de gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt tegen het gebruik daarvan.

 

Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die u zelf ooit aan de school heeft verstrekt, mee te nemen. De school zorgt ervoor dat deze gegevens op uw verzoek in een makkelijk mee te nemen vorm aan u of op uw verzoek aan een derde worden afgegeven.

 

Bent u van mening dat de school niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Neem dan eerst contact op met de school om uw zorgen te bespreken. Helpt dit niet en heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij de stichting Onderwijsgeschillen of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Via een digitaal contactformulier (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) kunt bij hen een melding doen. Zij kunnen dan besluiten om een onderzoek te starten.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over welke gegevens wij precies verwerken, voor welk doel wij dit doen, van wie wij deze gegevens ontvangen, met wie deze gegevens worden gedeeld en hoe wij uw privacy waarborgen? Bekijk dan ook de uitgebreide privacyverklaring.

 

Vragen? Neem contact op met de FG

Als u vragen heeft of meer wilt weten over privacy op school kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De Functionaris Gegevensbescherming op onze school kunt u bereiken via functionarisgegevensbescherming@calvijncollege.nl.

 

De algemene contactgegevens van de Stichting zijn:
Calvijn College
Postbus 361
4460 AT Goes
0113-211020