Heeft de school privacyregels vastgesteld?

Ja, de school heeft privacyregels vastgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. Bekijk hier het privacyreglement. Daarin staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot jouw gegevens en hoe we de informatie beschermen. Kom je iets tegen waar je meer over wilt weten: kijk dan eerst in het privacyreglement of de meer uitgebreide privacyverklaring.

 

Waarom heeft de school deze informatie nodig?

De school heeft jouw persoonsgegevens nodig om jou in te kunnen schrijven op school en om onderwijs te geven. Informatie over jou wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het aanmaken van een schoolaccount, het dagelijks lesgeven en het bijhouden van jouw prestaties op school. Maar een doel is ook om de overheid te informeren wanneer zij vragen om informatie.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor deze doelen alleen als het nodig is om de onderwijsovereenkomst na te komen, omdat het hoort bij de (wettelijke) taak van school, omdat we afspraken met andere partijen moeten uitvoeren, omdat we jou willen beschermen, omdat het noodzakelijk is voor het algemeen belang of omdat wij er zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Zoals bijvoorbeeld voor beeldmateriaal van beveiligingscamera’s waar jij op te zien bent. Wij hebben met het oog op de veiligheid van jou en andere personen die op school aanwezig zijn en de beveiliging van het gebouw (een gerechtvaardigd) belang bij het maken van deze beelden. Natuurlijk staat hierbij altijd de bescherming van jouw privacy voorop en hebben we maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Sommige gegevens gebruiken wij alleen met jouw toestemming. Om welke gegevens dit gaat en waarvoor wij precies toestemming nodig hebben, kun je lezen op het toestemmingsformulier. Als je jonger bent dan 16 jaar dan vragen wij de toestemming aan je ouder(s)/verzorger(s).

 

Geeft de school mijn persoonsgegevens aan anderen?

Ja, maar slechts in beperkte gevallen. De school is bijvoorbeeld verplicht om soms gegevens te delen met de overheid en ook geven wij gegevens over jou aan zorgverleners als dit nodig is. Ook als andere bedrijven werk doen voor de school ontvangen zij gegevens van jou als dat nodig is zoals de leveranciers van digitale leermiddelen, de schoolfotograaf en het bedrijf die de boeken voor de school inpakt. Met deze bedrijven maakt de school wel altijd duidelijk afspraken zodat jouw gegevens ook daar goed beschermd zijn. De school gebruik geen clouddiensten waarbij gegevens worden opgeslagen op servers in het buitenland (buiten de EER).

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

De school bewaart jouw persoonsgegevens op servers en op papier niet langer dan nodig is. De school kijkt altijd eerst waarom de gegevens zijn verzameld en besluit dan hoe lang ze worden bewaard. De meeste informatie wordt uiterlijk twee jaar nadat je van school bent gegaan. Soms is het nodig om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat de wet dit verplicht.

 

Welke rechten heb ik?

Je kan een kopie opvragen van de persoonsgegevens die door de school worden gebruikt. Ook kan je de school vragen gegevens aan te passen of te wissen als je vindt dat de informatie niet klopt of onvolledig is. De school is verplicht om persoonsgegevens te wissen of niet meer te gebruiken als de gegevens niet meer nodig zijn, jij je toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik daarvan.

Daarnaast heb je het recht om de gegevens die je ooit zelf aan de school hebt gegeven, mee te nemen. De school geeft als je daarom vraagt de gegevens altijd in een makkelijk mee te nemen vorm aan jou mee of stuurt deze op jouw verzoek naar een derde partij.

Vind je dat de school niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens? Neem dan eerst contact op met de school om dat te bespreken. Helpt dit niet en heb je een klacht? Dan kan je de Autoriteit Persoonsgegevens via een contactformulier op hun website (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) een tip geven. Zij kunnen dan besluiten om een onderzoek te starten.

 

Meer informatie

Wil je meer informatie over welke gegevens wij precies van jou verwerken, met welk doel wij dit doen, van wie wij deze gegevens ontvangen, met wie deze gegevens worden gedeeld en hoe wij jouw privacy waarborgen? Bekijk dan ook de uitgebreide privacyverklaring.

 

Vragen? Neem contact op met de functionaris gegevensbescherming

Als je vragen hebt of meer wilt weten over privacy op school kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG), via functionarisgegevensbescherming@calvijncollege.nl.

De algemene contactgegevens van de Stichting zijn:
Calvijn College
Postbus 361
4460 AT Goes

0113-211020
info@calvijncollege.nl