Privacy

De persoonlijke gegevens die u op de site invult worden uitsluitend door het Calvijn College zelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel.


Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving. De site van het Calvijn College bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.