Privacy

Privacy op het Calvijn College

Het Calvijn College vindt privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens belangrijk. Op deze site vindt u hoe privacy geregeld is binnen onze school. Indien u aanvullende vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

 

Informatie

Melden beveiligingsincident of datalek

Een inbreuk op de beveiliging die mogelijk leidt tot verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet gemeld worden bij de functionaris gegevensbescherming. Medewerkers van het Calvijn College kunnen dit melden op het personeelsportaal, via het formulier in het digitaal loket.

 

Melden kwetsbaarheid IT-systemen

Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voor komen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Bekijk hoe u een melding doet op de pagina Responsible Disclosure