Het waren leuke tijden!

Job Schot (ic-verpleegkundige)

Job Schot
schoollocatie: Tholen
examen: vmbo-tl, 2010 examen
woonplaats: Tholen
werk: ic-verpleegkundige

“Het waren leuke tijden!”, start Job. “Ik denk dat ik toen nog wel wat onzeker was. Ik kwam samen met veel anderen van de Eben-Haëzerschool en ontwikkelde een goede
band met verschillende mensen van het eiland. Ik denk dat het Calvijn College een periode in je leven is waarin je groeit als persoon in de omgang met anderen.” 

In zijn algemeenheid was de kwaliteit van het onderwijs op het Calvijn prima, vindt Job. En de aandacht voor identiteit? “Ik ben doorgegaan naar het Hoornbeeck College en hoefde me dus niet enorm te verantwoorden als christen. Wel waren we met identiteit bezig in de lessen godsdienst en maatschappijleer. Na het Hoornbeeck heb ik nog een hbo-opleiding gevolgd en ben vervolgens in het Albert Schweitzer ziekenhuis gaan werken. In mijn verdere loopbaan heb ik veel gehad aan de dingen die ik op het Calvijn en het Hoornbeeck als basis heb meegekregen.”

 

(interview schooljaar 2020-2021)