Over onze school

Trainingen

Faalangsreductietraining: Leerlingen kunnen de training Beter Omgaan met Faalangst volgen. Deze training wordt verzorgd door twee trainers/docenten. Wanneer gesignaleerd wordt door onder andere mentoren, docenten, teamleiders, leerlingbegeleiders, vertrouwenspersoon of ouders dat de leerling baat zou hebben bij de training, dan meldt de mentor de leerling aan bij de zorgcoördinator. De trainer heeft nog een intakegesprek met de leerling voordat deze toegelaten wordt tot de BOF‐training. De ouders worden uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Sociale vaardigheidstraining: Leerlingen kunnen deze training volgen wanneer onder andere mentoren, docenten, teamleiders, leerlingbegeleiders, vertrouwenspersoon of ouders aangeven dat de leerling baat zou kunnen hebben bij de training. De mentor meldt de leerling aan bij de zorgcoördinator. De trainer heeft nog een intakegesprek met de leerling voordat deze toegelaten wordt. De ouders worden uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Examenvreesreductietraining (niet op de locaties Krabbendijke Kerkpolder en Middelburg): Leerlingen uit de examenklassen kunnen ook een training volgen. Deze training wordt verzorgd door een docent. Wanneer gesignaleerd wordt door onder andere mentoren, docenten, teamleiders, leerlingbegeleiders, vertrouwenspersoon of ouders dat de leerling baat zou hebben bij de training, dan kan de mentor de leerling aanmelden bij de zorgcoördinator. De trainer heeft nog een intakegesprek met de leerling voordat deze toegelaten wordt.