Over onze school

Mentoraat

Mentoraat buiten de klas

 

Mentorgesprekken: de mentor voert ten minste één keer per jaar een individueel gesprek met zijn leerlingen.

 

Contact met ouders: de mentor van een eerste klas gaat op bezoek bij de ouders (in sommige gevallen alleen bij het oudste kind). Elke mentor houdt jaarlijks contact met de ouders door middel van contactavonden of via andere communicatiemiddelen.

 

Zorgmentoraat: Een leerling die een specifieke zorgbehoefte heeft die de reguliere mentortaak te boven gaat, kan een zorgmentor toegewezen krijgen. In veel gevallen is dat de mentor van de klas. De zorgmentor houdt toezicht op het welbevinden en het schooltraject van de leerling. Bovendien onderhoudt hij alle contacten rond deze leerlingen (school, thuis, extern).