Over onze school

Externe trainingen

Externe trainingen: Het kan voorkomen datĀ op school trainingen worden verzorgd door een externe organisatie. Het kan hierbij gaan om Indigo, MEE Zeeland, Eleos of De Vluchtheuvel. Het gaat daarbij steeds om een specifieke doelgroep. Denk aan onderwerpen als rouw, scheiding, agressieregulatie, assertiviteit of de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. Alle betrokkenen ontvangen nadere informatie over de aard van de training en de aanmelding. De selectie wordt gedaan door school, maar de inhoud en uitvoering van de training ligt bij de externe organisatie.