Over onze school

Passend onderwijs

Maatwerk in leerlingondersteuning is belangrijk op het Calvijn College. Wij investeren in het mentoraat, we bieden een breed pakket aan zorg en er is een heldere schoolbrede zorgstructuur.

 

Het Calvijn College stelt de leerling in het middelpunt. De school wil zich tot het uiterste inspannen om passend onderwijs te bieden aan elke leerling. We zijn er op gericht dat leerlingen van pro tot en met gymnasium - ook al is de ondersteuningsbehoefte groot - in het regulier onderwijs mee kunnen doen. 

Daarbij maken we onderscheid tussen: 

  • basisondersteuning
    Basisondersteuning vindt op de eigen locatie plaats.
  • extra ondersteuning
    Extra ondersteuning vindt voor een deel plaats op de eigen locatie. Soms kan he techter voor komen dat er meer nodig is dan de locatie kan bieden en wordt doorverwezen naar afdelingen op de locaties Krabbendijke Appelstraat (onderbouw) of Krabbendijke Kerkpolder (bovenbouw). 

Zorgstructuur

Snel een overzicht van ons aanbod? Bekijk dan de zorgstructuur (interactief diagram).

Zorgcoördinator per locatie

Alle hulpvragen over zorg komen terecht bij de zorgcoördinator. Die kan sommige vragen rechtstreeks beantwoorden, maar ook doorverwijzen naar een van de specialisten binnen de school. Als er extra ondersteuning nodig is, legt hij de vraag voor aan het begeleidingsteam van de locatie. Dit team bepaalt welke extra ondersteuning toegewezen wordt. Er wordt eerst goed geluisterd naar ouders en de vorige school voordat er een besluit wordt genomen. 

Zorgcoördinator per locatie:


Meer informatie

Meer informatie, bijvoorbeeld over de behandeling van hulpvragen, vrijstelling en aanpassing van het onderwijsprogramma, preventief gezondheidsonderzoek en het betrekken van ouders, vindt u in de schoolgids.

Voor locatie-overstijgende en algemene vragen over de mogelijkheden van ondersteuning kunt u contact opnemen met A. Heger MEd, teamleider expertiseteam leerlingondersteuning (voorzitter).

 

Downloads: