Over onze school

Visie op kwaliteit

 

Visie op kwaliteit

 

Op het Calvijn College leveren we kwaliteit vanuit het hart, voor het hart. Al onze medewerkers hebben de drijfveer om christelijk onderwijs te geven aan onze leerlingen. Zoals verwoord in onze schooldoelstelling willen we de eer van de Heere bevorderen met onze school en dat vraagt de hoogste kwaliteit van ons onderwijs, die we alleen met Zijn hulp kunnen nastreven.

Wij zien kwalitatief goed onderwijs als onderwijs dat:

  • aansluit bij de mogelijkheden van de leerlingen,
  • hen uitdaagt tot verdere ontwikkeling,
  • voldoet aan de wettelijke deugdelijkheidseisen,
  • wordt gegeven door bekwame docenten, die uitdagend en gevarieerd onderwijs verzorgen; die uitgaan van bewezen inzichten met betrekking tot vorm en inhoud van het onderwijs; die medewerking krijgen door deskundige ondersteunende collega’s,
  • leerlingen voorbereidt op vervolgonderwijs of beroep,
  • waarbij zij indien nodig begeleiding op maat krijgen.


Daarbij komt dat we onze leerlingen willen toerusten voor een leven zoals God dat van ze vraagt. Dat is de reden dat onze school is opgericht en dat moet ons drijven om ons werk te doen. De school heeft daarom medewerkers nodig die niet alleen gedreven worden door interesse voor hun vak, het lesgeven of de omgang met leerlingen, maar die elke dag naar school komen met dat ideaal voor ogen.