Over onze school

Schoolprestatieonderzoek


Onderzoek inspectie

Het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs wordt ondersteund door de inspectie. Op de website van de inspectie kunt u ook de beoordelingen van scholen vinden. De inspectie beoordeelt scholen op hun resultaten door middel van een jaarlijks onderzoek. Ook voert zij tenminste één keer in de vier jaar een kwaliteitsonderzoek uit. Bij dit laatste onderzoek vindt er ook een schoolbezoek plaats. 

 

In de periode november 2016 - mei 2017 vond een periodiek kwaliteitsonderzoek plaats op meerdere locaties: Goes Noordhoeklaan, Goes Stationspark, Krabbendijke Appelstraat (stream 3 en 4: in het kader van traject Excellente School), Krabbendijke Kerkpolder en Middelburg, met als resultaat steeds tenminste een voldoende. De locatie Krabbendijke Kerkpolder en stream 3 en 4 van de locatie Krabbendijke Appelstraat werden gewaardeerd met een ‘goed’. Citaten uit inspectierapport

 

In 2018 gaf de inspectie havo en vwo (jaar 1 t/m 6) van locatie Goes Klein Frankrijk na een schoolbezoek de waardering 'goed'. Ook de afdelingen stream 2 en vmbo-tl van locatie Krabbendijke Appelstraat werden bezocht en ontvingen deze waardering.

In 2019 zijn alle locaties na het jaarlijkse onderzoek naar onderwijsresultaten weer met een voldoende beoordeeld. Bekijk de rapportage per locatie.


Excellente School 

'De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel', vertelt de website van de onderwijsinspectie. 

Het Calvijn College ontving op 18 januari 2016 tweemaal het predicaat 'excellent'. Voor het havo van locatie Goes en het praktijkonderwijs van locatie Krabbendijke Appelstraat. Havo locatie Goes ontving het predicaat voor de 4e keer en praktijkonderwijs Krabbendijke Appelstraat voor de 3e keer. Nieuw was dat het predicaat toegekend is voor een periode van drie jaar. Voorheen werd het traject georganiseerd door het ministerie van OCW, sinds 2016 is de onderwijsinspectie eindverantwoordelijk. Op de website van de onderwijsinspectie vindt u een beknopte toelichting en de juryrapporten. Lees hier conclusie van de jury voor Goes havo en hier voor Appelstraat pro.

 

Op 22 januari 2018 ontvingen we het predicaat 'excellent' voor vmbo basis/kader (onderbouw locatie Krabbendijke Appelstraat en bovenbouw Krabbendijke Kerkpolder). Bekijk het juryrapport. Lees hier de conclusie van de jury.

Op 21 januari 2019 ontvingen we het predicaat 'excellent' voor vmbo gemengd/theoretisch Krabbendijke Appelstraat en havo Goes. Juryrapport Goes havo | Juryrapport Krabbendijke Appelstraat vmbo g/t 


Elsevier-onderzoek

De scholen worden door Elsevier Weekblad beoordeeld op vier onderdelen:

  • onderwijspositie: positie van leerlingen in klas 3 vergeleken met advies basisschool
  • onderbouwsnelheid: percentage leerlingen onvertraagd in klas 3
  • bovenbouwsucces: percentage leerlingen dat overgaat, en in één keer het diploma haalt
  • examencijfers: gemiddelde cijfer centraal examen

Een superschool scoort op drie of vier van deze onderdelen super en geen onvoldoende. De beoordeling 'goed' betekent alle onderdelen voldoende en een of twee onderdelen super.

In januari 2020 verscheen het rapport Beste scholen 2020. Onze afdelingen havo Goes en vmbo-gt Tholen ontvingen het predicaat 'Superschool'. Rapportage: havo Goes | vmbo-gt Tholen.

In januari 2021 verscheen het rapport Beste scholen 2021 (toelichting onderzoek). In Goes is het drie keer raak. De afdelingen vmbo-gt, havo en vwo ontvingen het predicaat 'Superschool' (alle drie de afdelingen scoorten op alle vier de onderdelen 'super'). Het predicaat ging ook naar vmbo-gt in Tholen. Locaties Krabbendijke Appelstraat en Middelburg ontvingen de beoordeling 'goed'. De locaties Goes Noordhoeklaan en Krabbendijke Kerkpolder ontvingen van EW geen beoordeling. Omdat ze uitsluitend onderbouw dan wel bovenbouw aanbieden, kon niet op alle vier de criteria beoordeeld worden.