Over onze school

Schoolprestatieonderzoek


Onderzoek inspectie

Het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs wordt ondersteund door de inspectie. Op de website van de inspectie kunt u ook de beoordelingen van scholen vinden. De inspectie beoordeelt scholen op basis van een jaarlijks onderzoek en een kwaliteitsonderzoek dat zij tenminste één keer per vier jaar uitvoert. Bij dit laatste onderzoek vindt er ook een schoolbezoek plaats. 


In 2017 zijn alle locaties met een voldoende beoordeeld als het gaat om onderwijsresultaten. Daarnaast vond een kwaliteitsonderzoek plaats op meerdere locaties: Goes Noordhoeklaan, Goes Stationspark, Krabbendijke Appelstraat (onderbouw stream 3 en 4), Krabbendijke Kerkpolder en Middelburg. Alle locaties kregen een voldoende en de locatie Kerkpolder werd gewaardeerd met ‘goed’. 
Citaten uit het inspectierapport


Excellente School 

Het Calvijn College ontving op maandag 18 januari 2016 tweemaal het predicaat 'excellent'. Voor het havo van locatie Goes en het praktijkonderwijs van locatie Krabbendijke Appelstraat. Havo locatie Goes ontving het predicaat voor de 4e keer en praktijkonderwijs Krabbendijke Appelstraat voor de 3e keer. Nieuw was dat het predicaat toegekend is voor een periode van drie jaar. Voorheen werd het traject georganiseerd door het ministerie van OCW, sinds 2016 is de onderwijsinspectie eindverantwoordelijk. Op de website van de onderwijsinspectie vindt u een beknopte toelichting en de juryrapporten. Lees hier conclusie van de jury voor Goes havo en hier voor Appelstraat pro.

Op 22 januari 2018 ontvingen we het predicaat 'excellent' voor vmbo basis/kader (onderbouw locatie Krabbendijke Appelstraat en bovenbouw Krabbendijke Kerkpolder). Bekijk het juryrapport. Lees hier de conclusie van de jury.


Elsevier-onderzoek

In januari 2017 verscheen het rapport van Elseviers schoolprestatieonderzoek Beste scholen 2017 met daarin resultaten van locaties van het Calvijn College. Havo van locatie Goes Klein Frankrijk en vmbo-gt van locatie Middelburg kregen het etiket 'Superschool'. In januari 2018 verscheen het rapport Beste scholen 2018, waarin havo van locatie Goes Klein Frankrijk en vmbo-gt van locatie Tholen werden uitgeroepen tot 'Superschool'.


Keuzegids Middelbare Scholen 2015

De Keuzegids Middelbare Scholen is in 2015 voor de 2e keer verschenen. Havo Goes en vmbo-gt Middelburg kregen het kwaliteitszegel ‘topschool’, dat aangeeft: ‘behoort tot de beste van het land’. De andere locaties scoren ook relatief hoog. Locatie Kerkpolder ontbreekt in het rapport, wat wellicht samenhangt met het ontbreken van een onderbouw op deze locatie. In 2016 is er geen Keuzegids Middelbare Scholen verschenen.