Over onze school

Schoolprestatieonderzoek


Onderzoek inspectie

Het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs wordt ondersteund door de inspectie. Op de website van de inspectie kunt u ook de beoordelingen van scholen vinden. De inspectie beoordeelt scholen op basis van een jaarlijks onderzoek en een kwaliteitsonderzoek dat zij tenminste één keer per vier jaar uitvoert. Bij dit laatste onderzoek vindt er ook een schoolbezoek plaats. 

 

In 2017 zijn alle locaties na het jaarlijkse onderzoek met een voldoende beoordeeld als het gaat om onderwijsresultaten. Daarnaast vond in de periode november 2016 - mei 2017 een periodiek kwaliteitsonderzoek plaats op meerdere locaties: Goes Noordhoeklaan, Goes Stationspark, Krabbendijke Appelstraat (stream 3 en 4: in het kader van traject Excellente School), Krabbendijke Kerkpolder en Middelburg, met als resultaat steeds tenminste een voldoende. De locatie Krabbendijke Kerkpolder en stream 3 en 4 van de locatie Krabbendijke Appelstraat werden gewaardeerd met een ‘goed’. Citaten uit inspectierapport

 

In 2018 gaf de inspectie havo en vwo (jaar 1 t/m 6) van locatie Goes Klein Frankrijk de waardering 'goed'. Ook stream 2 en vmbo-tl van locatie Krabbendijke Appelstraat ontvingen deze waardering.


Excellente School 

'De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel', vertelt de website van de onderwijsinspectie. 

Het Calvijn College ontving op 18 januari 2016 tweemaal het predicaat 'excellent'. Voor het havo van locatie Goes en het praktijkonderwijs van locatie Krabbendijke Appelstraat. Havo locatie Goes ontving het predicaat voor de 4e keer en praktijkonderwijs Krabbendijke Appelstraat voor de 3e keer. Nieuw was dat het predicaat toegekend is voor een periode van drie jaar. Voorheen werd het traject georganiseerd door het ministerie van OCW, sinds 2016 is de onderwijsinspectie eindverantwoordelijk. Op de website van de onderwijsinspectie vindt u een beknopte toelichting en de juryrapporten. Lees hier conclusie van de jury voor Goes havo en hier voor Appelstraat pro.

 

Op 22 januari 2018 ontvingen we het predicaat 'excellent' voor vmbo basis/kader (onderbouw locatie Krabbendijke Appelstraat en bovenbouw Krabbendijke Kerkpolder). Bekijk het juryrapport. Lees hier de conclusie van de jury.

Op 21 januari 2019 ontvingen we het predicaat 'excellent' voor vmbo gemengd/theoretisch Krabbendijke Appelstraat en havo Goes. Juryrapport Goes havo | Juryrapport Krabbendijke Appelstraat vmbo g/t 


Elsevier-onderzoek

De scholen zijn door Weekblad Elsevier beoordeeld op vier onderdelen:

  • onderwijspositie: op welk niveau komt de leerling in de derde klas uit vergeleken met het advies van de basisschool?
  • onderbouwsnelheid: hoeveel tijd heeft een leerling nodig voor de eerste twee klassen?
  • bovenbouwsucces: welk aandeel leerlingen haalt zonder zittenblijven het examen?
  • gemiddeld behaalde cijfer voor het centraal examen


In januari 2017 verscheen het rapport van Elseviers schoolprestatieonderzoek Beste scholen 2017 met daarin resultaten van locaties van het Calvijn College. Havo van locatie Goes Klein Frankrijk en vmbo-gt van locatie Middelburg kregen het etiket 'Superschool'.

In januari 2018 verscheen het rapport Beste scholen 2018, waarin havo van locatie Goes Klein Frankrijk en vmbo-gt van locatie Tholen werden uitgeroepen tot 'Superschool'.

In januari 2019 ontving geen van de locaties dit etiket. 


Keuzegids Middelbare Scholen 2015

De Keuzegids Middelbare Scholen is in 2015 voor de 2e keer verschenen. Havo Goes en vmbo-gt Middelburg kregen het kwaliteitszegel ‘topschool’, dat aangeeft: ‘behoort tot de beste van het land’. De andere locaties scoren ook relatief hoog. Locatie Kerkpolder ontbreekt in het rapport, wat wellicht samenhangt met het ontbreken van een onderbouw op deze locatie. In 2016 is er geen Keuzegids Middelbare Scholen verschenen.