Over onze school

Onderwijsresultaten

Identiteit vraag kwaliteit, dat is in het kort het uitgangspunt van waaruit we bezig zijn met de kwaliteit van ons onderwijs. We streven ernaar om op meetbare en/of merkbare wijze gestalte te geven aan de schooldoelstelling. 

 

Meetbare kwaliteit

Hieronder verstaan wij alle resultaten die te meten zijn met toetsen, enquêtes en dergelijke. Denk aan examenresultaten, slagingspercentages, tevredenheidsscores, doorstroomcijfers, waardering van de onderwijsinspectie, enzovoorts. We zijn de Heere dankbaar dat we voor deze onderdelen elke keer mooie scores mogen halen.

 

Resultaten

De slagingspercentages van de afgelopen jaren kunt u in de tabel hieronder vinden. Voor gedetailleerde informatie over onze school verwijzen we u naar de website scholenopdekaart.nl. Hier is per locatie een overzicht te vinden van hoe de school scoort, ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Tevens leggen we hier publieke verantwoording af van de kwaliteit van ons onderwijs. 

 

Ga voor een overzicht van schoolresultaten naar Scholenopdekaart.nl

 

Merkbare kwaliteit

Goed onderwijs verzorgen is meer dan het halen van een acht voor het examen. Wij vinden het vooral belangrijk dat een leerling een goede opleiding krijgt waarin hij of zij leert om te leven tot eer van de Heere. Niet alle aspecten van onderwijskwaliteit zijn dus te meten of kunnen in cijfers worden weergegeven. Denk aan identiteitszaken, vorming, waarden, persoonlijke aandacht, drijfveren van ons personeel en maatwerk. Die aspecten proberen we merkbaar en zichtbaar te maken in onze school.


Professionalisering

Omdat de kwaliteit van het onderwijs met name bepaald wordt door de kwaliteit van de docent, vinden we professionalisering erg belangrijk. Om de kwaliteit van het personeel te ontwikkelen en te borgen, kunnen personeelsleden deelnemen aan verschillende vormen van scholing. Ook door in de school personeel op te leiden hebben we invloed op de kwaliteit van (toekomstige) medewerkers. Hiervoor werken we samen met de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS). Bekijk ook de pagina Opleidingsschool.