Over onze school

Onderwijsresultaten

hint

Identiteit vraag kwaliteit, dat is in het kort het uitgangspunt van waaruit we bezig zijn met de kwaliteit van ons onderwijs. We streven ernaar om op meetbare en/of merkbare wijze gestalte te geven aan de schooldoelstelling.
 

Meetbare kwaliteit

Hieronder verstaan wij alle resultaten die te meten zijn met toetsen, enquêtes en dergelijke. Denk aan examenresultaten, slagingspercentages, tevredenheidsscores, doorstroomcijfers, waardering van de onderwijsinspectie, enzovoorts (zie Schoolprestatieonderzoek). Voor een overzicht van schoolresultaten en een vergelijk met andere scholen kunt u Scholenopdekaart.nl raadplegen, een instrument van de VO-raad.

Ga voor een overzicht van schoolresultaten naar Scholenopdekaart.nl

 

Merkbare kwaliteit

Goed onderwijs verzorgen is meer dan het halen van een acht voor het examen. Wij vinden het vooral belangrijk dat een leerling een goede opleiding krijgt waarin hij of zij leert om te leven tot eer van de Heere. Niet alle aspecten van onderwijskwaliteit zijn dus te meten of kunnen in cijfers worden weergegeven. Denk aan identiteitszaken, vorming, waarden, persoonlijke aandacht, drijfveren van ons personeel en maatwerk. 

Resultaten

De tabel hieronder geeft de slagingspercentages per schooljaar weer met daarnaast het landelijk gemiddelde. Ga voor meer informatie over resultaten naar Verantwoording (scholenopdekaart.nl) en Schoolprestatieonderzoek.