Over onze school

Code Goed Onderwijsbestuur

Bij goed bestuur zijn de bij governance betrokkenen ter zake kundig en gedragen zij zich moreel juist. De Code Goed Onderwijsbestuur omschrijft wat dit betekent voor verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. 

 

In het kader van de Code Goed Onderwijsbestuur publiceren wij de volgende stukken:

 1. Statuten
 2. Reglement college van bestuur 
 3. Reglement raad van toezicht
 4. Professioneel statuut
 5. Integriteitscode 
 6. Klachtenregeling
 7. Klokkenluidersregeling
  Vertrouwenspersoon drs. D. van Meeuwen: d.vanmeeuwen AT solconmail DOT nl.
 8. Jaarverslag: publieksjaarverslag en jaarstukken
 9. Hoofd- en nevenfuncties van bestuurders (publieksjaarverslag)
 10. Hoofd - en nevenfuncties van toezichthouders (boekje ledenvergadering VVOGGZ)
 11. Contactgegevens bestuur en interne toezichthouders:
  Het college van bestuur is bereikbaar via (0113) 224160 of drp@calvijncollege.nl.
  De raad van toezicht is bereikbaar via bvh AT calvijncollege DOT nl.