Over onze school

Visie op vorming

Hoe blijkt vorming op school? Om deze vormingstaak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat vorming het hele schoolleven doortrekt.

 

Daarbij zijn vier hoofdlijnen van belang:

  • een schoolcultuur waarin de hartelijke verbondenheid aan het levendgeworden Woord van God de onderlinge omgang en het pedagogischhandelen van het personeel en het gedrag van leerlingen kleurt en Bijbelsewaarden en attitudes in het schoolleven zichtbaar en merkbaar zijn;
  • een onderwijsprogramma waarin vormingsdoelen in een doordachtesamenhang het hele curriculum doortrekken;
  • een veilige omgeving waarin leerlingen ook via (begeleide) confrontatie metandersdenkenden worden voorbereid op een leven als Bijbelgetrouwechristenen in de samenleving;
  • een zich verantwoordende school waarin delen van het vormingsgerichteprogramma regelmatig worden doorgesproken op relevantie metvertegenwoordigers van alle betrokkenen bij school.


Download: Meer informatie