Over onze school

Visie op vorming

Hoe blijkt vorming op school? Het is van belang dat onze identiteit het hele schoolleven doortrekt.

 

Daarbij zijn vier hoofdlijnen van belang:

  • een schoolcultuur waarin de hartelijke verbondenheid aan het levendgeworden Woord van God de onderlinge omgang en het pedagogisch handelen van het personeel en het gedrag van leerlingen kleurt en Bijbelse waarden en attitudes in het schoolleven zichtbaar en merkbaar zijn;
  • een onderwijsprogramma waarin vormingsdoelen in een doordachte samenhang het hele curriculum doortrekken;
  • een veilige omgeving waarin leerlingen ook via (begeleide) confrontatie met andersdenkenden worden voorbereid op een leven als Bijbelgetrouwe christenen in de samenleving;
  • een zich verantwoordende school waarin delen van het vormingsgerichte programma regelmatig worden doorgesproken op relevantie met vertegenwoordigers van alle betrokkenen bij school.


Download: Meer informatie