Over onze school

Toerusting en vorming

Naast een gedegen opleiding, waarin kennis en vaardigheden worden overgedragen, zijn toerusting en vorming van groot belang. 

Leerlingen

Toerusting en vorming moeten als een rode draad door de opleiding heen lopen. Het gaat dan met name om overdracht van Bijbelse waarden en normen en het hieraan toetsen van moderne maatschappelijke ontwikkelingen. Naast toerusting in dagopeningen en lessen zijn er buitenlesactiviteiten en alternatieve onderwijsvormen, zoals voorlichtingslessen en themadagen.

We bezinnen ons regelmatig op thema's die spelen in de leefwereld van jongeren

Personeel

Het personeel bezint zich regelmatig op thema’s die spelen in de leefwereld van jongeren. Docenten hebben als identificatiefiguur een belangrijke rol. 

 

Ouders

Daarnaast hecht de school eraan zoveel mogelijk naast de ouders van de leerlingen te staan en hen handvatten aan te reiken voor de opvoeding.

 

Zie ook de pagina Identiteit in de praktijk.