Tholen

Gezichten van de zorg

B.C. van den Broek, vertrouwenspersoon

“Naast het lesgeven vind ik vooral het zijn van vertrouwenspersoon erg mooi en dankbaar werk. Een luisterend oor bieden aan leerlingen die het moeilijk hebben en samen nadenken over mogelijke oplossingen en kijken wat voor hen het beste is. Alles wat ik doe wil ik vol passie en overgave doen.”

mw. M.M. Christiaanse, vertrouwenspersoon

“Als vertrouwenspersoon ben ik vaak in gesprek met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarbij vind ik betrokkenheid en oprechte belangstelling onmisbaar. Als een leerling het moeilijk heeft, met vragen rondloopt of veel te verwerken heeft, bied ik graag een luisterend oor en probeer ik mee sturen in de juiste richting.”

mw. P.C. Wolfsen-de Rijke, onderwijsassistent, 
dyslexiebegeleider, faalangst -en sovatrainer

"Sommige leerlingen hebben een extra duwtje in hun rug nodig wat betreft de sociaal-emotionele aspecten en/of het leerwerk.  De integratiegroep is een veilige haven waar leerlingen altijd terecht kunnen als ze vastlopen. Het geeft mij energie om te zien hoe leerlingen opbloeien en tot successen komen."

J.A. de Meyer, zorgcoördinator

“Ik vind het heel mooi om samen met de ouders te kijken wat de school in de ondersteuningsbehoefte van het kind kan betekenen en op welke manier dat het beste kan worden georganiseerd. Is ondersteuning in de klas en bij de mentor (eerste lijn) afdoende of moet er ondersteuning plaatsvinden in de tweede lijn, bijvoorbeeld door een leerlingbegeleider, remedial teacher of orthopedagoog? Of vraagt de situatie om doorverwijzing naar een externe instantie? Een gedegen intake, een passend arrangement en een adequate evaluatie zijn hierbij erg belangrijk.”

mw. W.A. Klippel-den Braber, rekenspecialist

"Naast lesgeven vind ik het ontzettend mooi werk om als rekenspecialist leerlingen te helpen die te maken hebben met dyscalculie of ernstige rekenproblematiek. Samen met de onderwijsassistente kijken we welke begeleiding en hulp gegeven kan worden. Met wat maatregelen, extra tijd bij toetsen en hulp van mij is het ook voor deze leerlingen mogelijk om successen en mooie resultaten te behalen bij rekenen en wiskunde."

J.W. Weststrate-van Zetten, dyslexiebegeleider


"Bij leerlingen met dyslexie gaat lezen en spellen niet vanzelf. Daarom hebben zij extra hulp nodig. Als docent Nederlands zie ik het als mijn taak deze leerlingen bij te staan in de problemen die ze ondervinden in de talen. Ook worden ze begeleid in het accepteren van hun dyslexie en het omgaan ermee op school, maar ook later in de maatschappij!"