Tholen

Gezichten van de zorg

B.C. van den Broek, vertrouwenspersoon

“Naast het lesgeven vind ik vooral het zijn van vertrouwenspersoon erg mooi en dankbaar werk. Een luisterend oor bieden aan leerlingen die het moeilijk hebben en samen nadenken over mogelijke oplossingen en kijken wat voor hen het beste is. Alles wat ik doe wil ik vol passie en overgave doen.”

mw. M.M. Christiaanse, vertrouwenspersoon

“Als vertrouwenspersoon ben ik vaak in gesprek met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarbij vind ik betrokkenheid en oprechte belangstelling onmisbaar. Als een leerling het moeilijk heeft, met vragen rondloopt of veel te verwerken heeft, bied ik graag een luisterend oor en probeer ik mee sturen in de juiste richting.”

J. Eversdijk, ambulant begeleider

“Wat het vooral leuk maakt om met leerlingen te werken? Hun eerlijkheid en spontaniteit. Leerlingen met een extra zorgbehoefte hebben altijd mijn bijzondere belangstelling gehad. Het is mooi om te zien hoeveel beter het gaat als leerlingen hun krachten en talenten ontdekken. Want, uiteindelijk is het de leerling die het moet doen.”

S.D. van Koeveringe, rekenspecialist

“Naast het lesgeven zet ik me ook in voor de kinderen met rekenproblemen. Het kan gaan om leerlingen met dyscalculie. Belangrijk dat deze leerlingen hulp krijgen. Ik vind het erg mooi om te zien dat deze kinderen met onze hulp tot successen komen.”

mw. B.J. Lindhout-Janssen, dyslexiebegeleider, faalangst- en sovatrainer

“Het geeft mij energie als ik leerlingen weer zie stralen. Elke leerling heeft recht op goede zorg. Het geeft hem of haar de ruimte om zich op een eigen manier te kunnen ontwikkelen. Ik vind het een uitdaging om samen met de leerling op zoek te gaan naar zijn of haar krachten en de juiste tools aan te reiken.” 

mw. M. van der Maas-van Lit, dyslexie- en leerlingbegeleider

“Mijn werk doe ik met veel passie en plezier. Ik geniet ervan om leerlingen een-op-een te helpen op het terrein van sociaal-emotionele aspecten en leerwerk. En hoop dat ik een steentje kan bijdragen in de ontwikkeling van leerlingen, waar zij op kunnen voortborduren in hun verdere leven.”

mw. P.C. Wolfsen-de Rijke, onderwijsassistent

“Ik begeleid leerlingen met een lwoo-verklaring, dyslexie en dyscalculie. Daarnaast help ik leerlingen met het plannen van het huiswerk en geef ik huiswerkbegeleiding na schooltijd. Ik vind het fijn dat ik leerlingen mag helpen die net iets extra’s nodig hebben. Zo kunnen ze toch goed functioneren in de klas.” 

J.A. de Meyer, zorgcoördinator

“Ik vind het heel mooi om samen met de ouders te kijken wat de school in de ondersteuningsbehoefte van het kind kan betekenen en op welke manier dat het beste kan worden georganiseerd. Is ondersteuning in de klas en bij de mentor (eerste lijn) afdoende of moet er ondersteuning plaatsvinden in de tweede lijn, bijvoorbeeld door een leerlingbegeleider, remedial teacher of orthopedagoog? Of vraagt de situatie om doorverwijzing naar een externe instantie? Een gedegen intake, een passend arrangement en een adequate evaluatie zijn hierbij erg belangrijk.”