Tholen

Terugblik op jongeren-energiedialoog

Tholen


Hallo allemaal, wij zijn Sanne, Rina en Annemiek. Wij werden door onze natuur- en scheikundedocent, meneer Brouwer, uitgenodigd om mee te doen aan een jongeren-energiedialoog van Jouw Zeeland. Wij hebben hier met z’n drieën ‘ja’ op gezegd, dus gingen we op 2, 8 en 15 november naar het provinciehuis in Middelburg. 


We gingen daar met 20 andere jongeren nadenken over energie en energietransitie (vervanging van fossiele brandstoffen door duurzame bronnen). We begonnen de middagen om 16.00 uur en we sloten ze af rond 19.00 uur. We begonnen de middagen meestal met iets te vertellen over wat we die dag hadden gedaan, daarna gingen we een opdracht doen in een groepje of alleen.


Manifest

We hebben de middagen nagedacht over oplossingen voor de energietransitie en over hoe wij bij konden dragen aan de transitie. We sloten de avond meestal af door een gedicht of een verhaal te schrijven over wat we gedaan of geleerd hadden. De laatste woensdagmiddag hebben we vooral een heel programma gemaakt voor de afsluitende bijeenkomst op 6 december. We hebben op die middag gedichten en verhalen geschreven, vragen gemaakt en een manifest. Het manifest was een tekening met een boodschap erin die we wilden meegeven aan de politici. 

Politici

Op 6 december waren er in Waterschap Scheldestromen de hele dag gesprekken en presentaties door politici en vak-geïnteresseerden. Wij mochten met de groep ’s middags aanwezig zijn. We hebben op die middag onze mening gegeven over de energietransitie door middel van gedichten, vragen en een gesprek. Annemiek heeft onder andere een gedicht voorgelezen en aan het eind van de avond hebben wij ons manifest overhandigd. Het was een traject van leerzame middagen, met dank aan Jouw Zeeland!