Tholen

Leerlingen debatteren in Statenzaal Middelburg

Tholen

 

Een groep van veertig klas 3-leerlingen van locatie Tholen is maandag 13 november naar het Provinciehuis in Middelburg geweest om te leren debatteren. 

 

Na een warm ontvangst met koffie en een appelflap zijn de leerlingen aan de slag gegaan met de technieken van het debatteren in de Statenzaal van het Provinciehuis. Daarna voerden ze zelf een debat over een aantal uitdagende stellingen, waarbij ze geprikkeld werden om hun eigen mening te geven. Door het voeren van een debat leer je je in te leven in standpunten van anderen. Het was spannend om het 360 graden-debat te voeren, waarbij wisselend een standpunt voor of tegen de stelling ingenomen werd. 

 

De morgen was zo voorbij en na de lunch begon het echte werk: een debat in de Statenzaal. Op de plaats zitten van echte politici die onze provincie vertegenwoordigen en praten door de interruptiemicrofoons maakte het spannend, maar tegelijkertijd ook levensecht. De leerlingen werden ingedeeld in fracties en elke fractie kreeg een standpunt om te verdedigen. Leerlingen bereidden zich voor door argumenten te bedenken die ze in hun debat konden gebruiken. Eén van hen was de leider van de groep en kwam op voor het doel wat ze als fractie moesten bereiken. Ondertussen konden leerlingen vragen stellen over de standpunten van de fractie.

 

"We kunnen terugkijken op een leerzame dag. Leerlingen deden enorm actief mee en er was sprake van positieve betrokkenheid. Zeker voor herhaling vatbaar!",  vertelde de begeleidende docent mevrouw Klippel-den Braber.

 

Klik hier voor foto's