Tholen

Hoogbegaafdheidscoaching

Goes Klein Frankrijk


Het Calvijn College biedt ook begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. De begeleiding van deze leerlingen is erop gericht dat we hoogbegaafde leerlingen zelf­inzicht bieden in en leren omgaan met hun specifieke karakteristieken en talenten. Het doel is dat hun welbevinden goed is en zij zich positief ontwikkelen.

 

In de praktijk van locatie Goes Klein Frankrijk betekent dit dat we de leerlingen in klas 1 laten testen en kijken welke leerlingen in aanmerking komen voor extra hulp. Dat blijken in elk geval die leerlingen te zijn met een hoog IQ maar nog onvoldoende ontwikkelde vaardigheden. Dat is bijvoorbeeld te zien aan hun cijfers: deze zijn helemaal niet zo hoog als je zou verwachten. Deze leerlingen krijgen dan begeleidingsgesprekken.

 

Verder is de begeleiding ook gericht op actieve deelname aan plusprojecten. Met als doel dat de hoogbegaafde leerlingen hun capa­ci­teiten daarmee ook daadwerkelijk gaan ontwikkelen.

 

We proberen daarnaast te zorgen voor adequate coaching van onderpresteerders, zodat ze weer gaan presteren naar hun talenten. Het is zo dat het in de praktijk nog niet helemaal voor elke leerling zo werkt, maar als plusteam zijn we stevig in ontwikkeling om alle leerlingen die extra hulp nodig hebben, die ook te geven.

 

Tot slot willen we een bijdrage leveren aan de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen met een dubbele diagnose, zodat ze ondanks hun stoornis toch goed in hun vel zitten en optimaal presteren. Bij de ene leerling met dubbele diagnoses gaat dit wel goed en bij de andere nog niet.

A. van Rijs
hb-coach

Foto: Plusproject Chinees