Tholen

Groeimap

Krabbendijke Appelstraat

 

Op locatie Krabbendij ke Appelstraat werken we aan een formatieve schoolcultuur. Alle leerlingen hebben in klas 1 aan het begin van het schooljaar een groeimap gekregen.

Deze map bevat voor de meeste vakken een PTO (Programma voor Toetsing en Ontwikkeling), waarin de leerstof staat aangegeven per periode, en leerdoelenkaarten. 

Door middel van het PTO hebben leerlingen in zicht wat er geleerd en getoetst moet worden in de eerstvolgende toetsweek. Het PTO is gekoppeld aan de leerdoelen. In de lessen is het leren gericht op de leerdoelen en met hulp van de docent schat een leerling in of hij of zij beginner, in ontwikkeling, gevorderd of expert is. In de groeimap wordt dit aangegeven. Ook voor ouders maakt het duidelijk waar een leerling staat en waar nog aan gewerkt moet worden.