Tholen

Een dag in de IG

Tholen


Als ik ’s morgens de IG (integratiegroep) binnenstap, ben ik nooit de eerste. Altijd is er één die eerder is dan ik en al ijverig aan zijn huiswerk zit te werken. Als ik hem goedemorgen wens krijg ik niet altijd antwoord terug. Zelf zegt hij dat dit komt omdat hij zo verdiept is in zijn leerwerk.


Waarschijnlijk heeft hij mij niet eens binnen horen komen. Maar zoals altijd staat hij vijf minuten voordat de bel gaat met zijn tas klaar om naar de les te gaan. Vandaag zie ik hem nog een paar keer in de pauzes. De aula is voor hem te druk. Elke dag doet hij hetzelfde. Dat vindt hij juist zo fijn! 

 

Vandaag komen er veel leerlingen in de IG. De één komt om huiswerk in te plannen. De ander komt voor bijles spelling of begrijpend lezen. Sommige leerlingen komen alleen, anderen komen in een groepje van vier. Eerst even tijd voor een gezellig
praatje en daarna snel aan de slag. Heeft een leerling een probleem? Natuurlijk bespreken we dat eerst. We proberen samen een goede oplossing te vinden.

 

Plotseling komt er een leerling binnen. In de les werd het hem even te veel. Dus tijd voor een time-out. Nadat hij wat rust heeft genomen, bespreken we wat er is gebeurd. Daarna gaat hij vol goede moed weer naar de les. Na de bel van het laatste lesuur stroomt de school leeg. Maar toch niet helemaal. Enkele leerlingen begeven zich nog
naar de IG. Ze pakken hun tijdplanner erbij en gaan druk aan de slag met hun huiswerk. De één denkt het nooit te kunnen en de ander denkt het te snel te kunnen. Samen komen we er wel uit. Later vertellen ze met trots dat ze een goed cijfer hebben gehaald. Met een blij gevoel ga ik naar huis.

 

mw. P.C. Wolfsen-de Rijke
medewerker integratiegroep